Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i danske liv- og pensionsselskaber og udarbejder efterfølgende en vurdering af selskabet. Pensionsselskabet er forpligtet til at offentliggøre vurderingen på deres hjemmeside senest tre hverdage efter modtagelsen.

Afgørelse fra Finanstilsynet i forbindelse med JØP’s information om lån i de individuelle særlige bonushensættelser (K-faktor)

I forbindelse med omvalget i 2011 tilbød JØP medlemmerne i Afdeling 1 at frasige sig deres ubetingede garanterede grundlag, mod at de frigivne styrkelser blev fordelt til de enkelte medlemmers depoter. Derudover fik medlemmerne i forbindelse med overgangen til det nye produkt en andel af egenkapitalen målt i forhold til depotet, fordi de havde været med til at opbygge egenkapitalen. Andelen fra denne blev tildelt som individuel særlig bonushensættelse (ISB).

Finanstilsynet bad i 2017 JØP om en redegørelse for pensionskassens efterlevelse af § 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forbindelse med rådgivning og information til medlemmerne om K-faktor og regulering af de individuelle særlige bonushensættelser. Efter redegørelser og møde med Finanstilsynet er tilsynet den 28. maj 2018 kommet med deres afgørelse.

Finanstilsynet påtaler, at Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) har handlet i strid med § 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved:

1. Ikke at informere sine medlemmer om, at pensionskassen havde lån i den omvalgsbonus, som de tilbød medlemmerne ved omvalgene i 2011-12, så omvalgsbonussen fremstod større, end den rent faktisk var.

Finanstilsynet påtaler også, at JØP har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved:

2. At bruge forskellige forudsætninger uden tydeligt at oplyse om dette. Pensionskassen angav under omvalget størrelsen på omvalgsbonus i forskelligt materiale med forskellige forudsætninger og på forskellig måde uden at oplyse tydeligt om det.

3. I årene efter omvalget fortsat ikke at informere medlemmerne om det reelle bonusbeløb, men forsat at opgive sumbeløbet eksklusive lån til pensionskassen og ikke give tydelig forklaring på tallene eller forklare, hvor der fandtes information om beregninger af bonussens reelle værdi.

4. At ændre på den måde, bonusbeløbet blev vist på i depotoversigten for 2016, som blev fremsendt til medlemmerne i foråret 2017, uden samtidig at oplyse medlemmerne om, at ændringen fandt sted, og hvad baggrunden for ændringen var.

Læs hele Finanstilsynets afgørelse her 

JØP’s kommentar til afgørelsen

Vores medlemmer skal have vished for, at når vi beder dem træffe et valg, så har vi gjort vores bedste for at gøre deres valg så overskueligt som muligt. Derfor tager vi også kritikken til efterretning.

Det er vigtigt at understrege, at ingen medlemmer har tabt noget på deres valg, og de endte med en større bonus end den, de var blevet stillet i udsigt i omvalgsmaterialet i 2011.

Påtalerne fra Finanstilsynet giver os selvfølgelig anledning til at kigge indad i organisationen og lære af de fejl, der er blevet begået.