Klagemulighed

Har JØP truffet en afgørelse i en sag vedrørende dig, som du ikke er enig i, har du mulighed for at klage til JØP’s klageansvarlige, afdelingschef Linda Ankerstjerne. Du kan sende en mail til klageansvarlig@joep.dk

Får du ikke medhold hos JØP’s klageansvarlige, har du mulighed for at indbringe sagen for enten Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller en voldgift.

Ønsker du at klage over JØP’s behandling af persondata, skal du sende en mail til DPO Mads Stougaard på DPO@pplus.nu