Q&A overflytning til Afdeling 2

Generalforsamlingen har besluttet, at medlemmer i Afdeling 1, omtegnet blive blive overflyttet til Afdeling 2.

På denne side kan du få hjælp til at få besvaret de eventuelle spørgsmål, du kan have i forhold til overflytningen.

Hvornår sker overflytningen til Afdeling 2?

Overflytningen til Afdeling 2 sker pr. 1. januar 2019. Når overflytningen er gennemført, kan du se dine nye pensioner på ”Min pension” på vores hjemmeside – log på med NemID.

På Beregn pension kan du lave beregninger på ændringer og herfra også sende beregningen på ændring til JØP ved at trykke på Send til JØP

Får jeg samme valgfrihed som medlemmerne i Afdeling 2?

Ja. Overflytningen giver dig samme valgfrihed som medlemmer i Afdeling 2.

Hvilke valgmuligheder får jeg i Afdeling 2?

Som medlem af JØP har du mulighed for at tilpasse din pensionsordning.

Valgfriheden er større i Afdeling 2. Nedenfor kan du se, hvilke valgmuligheder de to afdelinger indeholder.

Afdeling 1, omtegnet Afdeling 2
Alderspension
– ekstra indbetaling til alderspension
x x
Supplerende alderspension
– ekstra indbetaling til supplerende alderspension
x x
Ratepension
– ekstra indbetaling til ratepension
x x
Invalidepension*
– vælg en invalidedækning på mellem 0-80 pct. af lønnen/100 pct. af alderspensionen
x
Ægtefællepension*

– Vælg mellem en 10-årig-, en livsvarig- eller ingen ægtefællepension.
– Vælg en ægtefælledækning på mellem 0-60 pct. af lønnen eller alderspensionen.

x
Børnepension*
– Vælg mellem børnepension til barnets 24 år eller ingen børnepension
– Vælg en børnepension på mellem 0-20 pct. af lønnen eller alderspensionen.
x
Aldersforsikring
– Ekstra indbetaling til aldersforsikring.
x x

Mere information om valgmulighederne i Afdeling 2

* Der kan være særlige regler for medlemmer omfattet af offentlig overenskomst og pensionister.

Jeg får allerede udbetalt pension. Hvad betyder overflytningen for mig?

Hvis du allerede er gået på pension, får overflytningen ingen betydning for dig. Dine pensioner og dækninger vil ikke ændre sig på grund af overflytningen.

Det gælder også for ægtefælle- og børnepensioner under udbetaling.

Får overflytningen betydning for mine ydelser?

Dine ydelser vil ændre sig lidt efter overflytningen. Det kan derfor være en god idé for dig at lave et pensionstjek på din pensionsordning efter overflytningen. Det kan være en fordel for dig at ændre størrelsen på din invalide-, ægtefælle- og børnepension.

Modtager du allerede invalidepension eller alderspension, sker der ingen ændring. Du beholder de nuværende rettigheder og ydelser ved overflytningen.

Hvad sker der med ægtefællepensionen ved overflytningen?

Hvis du har enten livsvarig eller 10-årig ægtefællepension, så forventer vi at overflytte dig til Afdeling 2 med samme type ægtefællepension, som du har i dag i Afdeling 1. Du kan efter overflytningen tage stilling til, hvilken ægtefælledækning du ønsker. Du kan i Afdeling 2 vælge en ægtefælledækning på mellem 0 og 60 pct. af din løn eller alderspension.

Èn ægtefælledækning
Du skal være opmærksom på, at du kun kan have en ægtefælledækning i Afdeling 2. Hvis du er optaget før 1990, kan du have både en livsvarig og 10-årig ægtefællepension. Overflytningen medfører, at du kun får en ægtefælledækning. Derfor opfordrer vi dig til, efter overflytningen, at tage stilling til, hvilken ægtefælledækning du ønsker at fortsætte med.

Hvis du slet ikke ønsker ægtefællepension efter overflytningen, så kan du fravælge den.

Hvem skal betale for valgfriheden på ægtefælledækningen?

Det gør de medlemmer, der vælger ægtefælledækningen til og fra.

Det vil sige, at pensionister ikke betaler for valgfriheden.

Hvorfor skal jeg have en ny ordning, når priserne på ægtefælledækning er dyrere i Afdeling 2, og jeg ikke ønsker at udnytte valgfriheden?

Det er rigtigt, at ægtefælledækningen i Afdeling 2 er dyrere end i Afdeling 1, fordi medlemmerne i Afdeling 1 er tvunget til at betale til den, hvad enten de har en ægtefælle eller ej. Der er med andre ord flere til at dele omkostningerne.

På generalforsamlingen i 2017 blev det lovet, at medlemmer i Afdeling 1 skal have tilbud om at vælge om til Afdeling 2. Hvis ikke overflytningen bliver til noget, vil der i stedet komme et tilbud om omvalg. I dette omvalg må vi forvente, at alle ugifte i Afdeling 1 vælger om til Afdeling 2, så det kun er medlemmer med ægtefælle, der er tilbage i Afdeling 1.

Når der er få medlemmer med ægtefælle tilbage i Afdeling 1, så vil udgifterne til ægtefællepension skulle betales af færre medlemmer, så udgiften pr. medlem stiger til at blive den samme, som medlemmer med ægtefællepension i Afdeling 2 betaler.

Hvor og hvornår kan jeg se, hvor meget mere jeg får i pension, hvis jeg kommer i Afdeling 2 og vælger ægtefælle- og invalidedækning fra?

Du kan se ændringerne til din pensionsordning efter overflytningen på Min pension via joep.dk. Her kan du også lave beregninger på, hvordan din ordning kan se ud, hvis du vil benytte dig af valgfriheden i Afdeling 2.

Har I lavet regneeksempler på til-/fravalg af ægtefælledækning?

Vi har nedenfor lavet regneeksempler på, hvor meget alderspensionen hhv. stiger eller falder, hvis du, efter du er overførrt til Afdeling 2, til- eller fravælger ægtefælledækningen.

Regneeksempel 1: Forudsætning: 55-årig med 10-årig ægtefælledækning på 40 pct. af alderspensionen

Stigning/fald i alderspension
Alderspension ved 68 år uden ægtefælledækning 4 pct. stigning
Alderspension ved 68 år med livsvarig ægtefælledækning 3 pct. fald

Regneeksempel 2: Forudsætning: 65-årig med 10-årig ægtefælledækning på 40 pct. af alderspensionen

Stigning/fald i alderspension
Alderspension ved 68 år uden ægtefælledækning 5 pct. stigning
Alderspension ved 68 år med livsvarig ægtefælledækning 2 pct. fald

Hvor meget mindre bliver min alderspension, hvis jeg fastholder min nuværende indbetaling og mine risikodækninger?

Det korte svar er, at det afhænger af, hvilken type ægtefællepension der er tilknyttet din ordning.

Hvis du har 10-årig ægtefællepension, så vil faldet i alderspensionen være på ca. 1 pct. Har du derimod livsvarig ægtefællepension, vil faldet være i størrelsesorden 2-3 pct.

Har du en blanding af livsvarig og 10-årig ægtefællepension, så vil faldet ligge et sted mellem 1-3 pct.

Det gælder dog ikke for medlemmer, der allerede modtager invalidepension eller alderspension. De beholder de nuværende rettigheder og ydelser ved overflytningen.

Hvad sker der med min supplerende engangsydelse?

Du tager din supplerende engangsydelse med over i Afdeling 2 ved overflytningen.

Hvad får jeg i rente i Afdeling 2?

Medlemmer i Afdeling 1, omtegnet og Afdeling 2 har samme depotrente i dag.

Depotrenten for 2018 er 5,3 pct.

Hvornår skal jeg gå på pension? Før eller efter overflytningen?

Efter overflytningen kan du som medlem af Afdeling 2 fravælge ægtefælledækning og i stedet få mere i alderspension.
Det kan derfor være en fordel at gå på pension efter overflytningen, hvis du ikke ønsker ægtefælledækning som alderspensionist.

Hvad sker der med ugifteydelsen ved overflytningen?

Ugifteydelsen bortfalder med overflytningen, fordi ægtefælledækningen kan fravælges i Afdeling 2.

Ugifteydelsen var tænkt som et ‘plaster på såret’ til de medlemmer, som ikke var gift, men alligevel betalte til ægtefællepensionen, fordi den er obligatorisk i Afdeling 1.

Modtager du allerede invalidepension eller alderspension, sker der ingen ændring. Du beholder de nuværende rettigheder og ydelser ved overflytningen.

Beholder jeg min børnepension ved alderspensionering?

Som medlem i Afdeling 1 har du dækningen ‘børnepension ved alderspensionering’. Den dækning beholder du som udgangspunkt ved overflytningen.

Hvis du efter overflytningen vælger at fravælge børnepensionen, så vil du ved et senere tilvalg af børnepension kun kunne opnå børnepension ved invaliditet og ved dødsfald. Du kan altså ikke på et senere tidspunkt tilvælge børnepension ved alderspensionering, hvis du én gang har fravalgt børnepension.

Tilsvarende gælder for nedsættelse af børnepensionen. Hvis du har valgt at nedsætte størrelsen på din børnepension, så kan du ved forhøjelse af børnepension på et senere tidspunkt, ikke få børnepension ved alderspensionering for forhøjelsen.

Hvad sker der med mine MedlemsMidler?

Værdien af dine nuværende MedlemsMidler (15 år) overføres ubeskåret til din ordning i afdeling 2, og benævnes også her MedlemsMidler (15 år). De vil fortsat blive udbetalt over 15 år og udgør stadig en del af basiskapitalen i JØP.

Du kan se værdien af dine MedlemsMidler (15 år)  på din depotoversigt.

Hvor er hjemlen til at overflytte medlemmer i Afdeling 1, omtegnet til Afdeling 2?

Generalforsamlingen har hjemmel til at foretage ændringer i regulativerne, jf. vedtægtens § 5, stk. 2.
Ændringer i regulativerne vedtages med min. 2/3 af de afgivne stemmer og godkendes af Djøf’s bestyrelse, jf. vedtægtens § 15.