Generalforsamling 2019

JØP afholdte ordinær generalforsamling den 24. april 2019

Referat af generalforsamlingen

På generalforsamlingen stemte medlemmerne fusionen med DIP igennem, Anders Eldrup blev genvalgt som formand for JØP’s bestyrelse, og der blev vedtaget fire medlemsforslag om ansvarlige investeringer. Du kan læse hele referatet af generalforsamlingen her.

Materiale til generalforsamlingen

Du kan nedenfor læse den endelige dagsorden med bilag og du kan læse om bestyrelsens kandidater til bestyrelsesvalget samt information om bestyrelsesarbejdet i JØP. Du kan ligeledes læse JØP’s årsrapport for 2018.

Læs den endelige dagsorden her

Læs om bestyrelsens kandidater her 

Læs om bestyrelsesarbejdet her

Læs årsrapport 2018 her

Forslag om fusion med DIP

Bestyrelsen stillede på generalforsamlingen forslag om fusion med DIP, Ingeniørernes Pensionskasse. Forslaget blev vedtaget.

Læs mere om forslaget her

Læs også