Generalforsamling 2019

JØP afholder ordinær generalforsamling den 24. april 2019 kl. 16.30 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport 2018 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen om:
  a. Ændring af pensionskassens vedtægt.
  b. Fusion med Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse, herunder (i) ny vedtægt for den fusionerede pensionskasse og (ii) regulativ for nye medlemmer af den fusionerede pensionskasse samt deraf følgende konsekvensændringer af Regulativ 1 og Regulativ 2.
 5. Godkendelse af det af Djøf’s bestyrelse iht. vedtægtens § 8, stk. 1 foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelsen.
 6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision iht. vedtægtens § 8, stk. 1 og 2.
 7. Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for hver af disse.
 8. Eventuelle forslag fra medlemmer af pensionskassen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig JØP’s generalforsamling 2019 via vores online tilmeldingssystem her.

Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt via tilmeldingssystemet. Her kan du også afgive en instruktionsfuldmagt, hvis du kun ønsker at giver fuldmagt til bestemte forslag på dagsordenen.

Forslag om fusion med DIP

Bestyrelsen stiller forslag om fusion med DIP, Ingeniørernes Pensionskasse, på generalforsamlingen.

Læs mere om forslaget her

Læs også