Generalforsamling i JØP

Der afholdes ordinær generalforsamling i JØP en gang årligt. Alle medlemmer af JØP kan deltage.

Generalforsamlingen er JØP’s øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, som kan ændre JØP’s vedtægt og regulativer. Alle JØP’s medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, har taleret, ret til at stille forslag og kan stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af JØP, som skal være i overensstemmelse med vedtægten og lovgivningens regler. Den daglige ledelse varetages af administrationen under ledelse af JØP’s direktør.

JØP’s ordinære generalforsamling afholdes hvert år i København. Medlemmerne vælger flertallet af bestyrelsen gennem direkte valg og har endvidere mulighed for at kræve beslutninger truffet på generalforsamlingen sendt til urafstemning hos alle medlemmerne. Du kan læse mere om generalforsamlingen i JØP’s vedtægt (§ 6).

Generalforsamling 2019

JØP afholder ordinær generalforsamling den 24. april 2019 kl. 16.30 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.

Læs mere om generalforsamlingen her