Sundhedsforsikring

Du kan tegne en sundhedsforsikring gennem Mølholm Forsikring. Sundhedsforsikringen garanterer hurtig behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af skader, sygdomme og lidelser hos en speciallæge eller professionel behandler – for dig fra du fylder 18 år til og med 59 år og dine børn under 24 år. Skadeanmeldelse behandles altid inden for 1-2 arbejdsdage, så du er sikret et hurtigt overblik over dine muligheder.

Er du fyldt 60 år, har du mulighed for en Mølholm Senior ordning se pris og detaljer på Mølholms hjemmeside.

Har du har spørgsmål til sundhedsforsikringen, så kontakt Mølholm Forsikring på tlf. 6520 2120. Du kan også læse mere om forsikringsbetingelserne her.

Hvad kan du få hjælp til?

Fysisk behandling

Får du behov for undersøgelse og behandling af fysiske skader, lidelser eller sygdomme giver din sundhedsforsikring efter godkendt anmeldelse adgang til følgende behandlingstyper:

  • Undersøgelse og operation hos speciallæge*
  • Fysioterapi*
  • Kiropraktik
  • Ergoterapi
  • Massage
  • Akupunktur
  • Fodterapi
  • Zoneterapi
  • Diætist*
  • Misbrugsbehandling*

*Kræver lægehenvisning

Psykisk behandling

Din sundhedsforsikring giver dig også mulighed for psykisk behandling hos en psykolog* eller psykiater*. Har du behov for psykisk behandling vurderes det altid, hvor hurtigt du har brug for hjælp (standard-, haste- eller akutbehov). Det gør vi for at kunne give dig den behandling, som passer bedst til dit konkrete behov.

*Kræver lægehenvisning. Ved behov for akut psykologisk krisehjælp kræves dog ikke lægehenvisning.

Vær opmærksom på, at sygdom og skade som er opstået før din tilmelding, først er dækket efter 6 måneders forsikring.

Sådan får du hjælp

Bliver du syg eller kommer til skade, får du hurtigt hjælp. Du skal dog altid først udfylde en skadeanmeldelse. På Mølholm Forsikring udfylder du let og hurtigt din skadeanmeldelse – den kan du finde her. Ringer du på tlf. 6520 2120, udfylder en af Mølholm Forsikrings dygtige sygeplejersker eller skadebehandlere også gerne skadeanmeldelsen for dig.

Får du brug for akut psykologisk krisehjælp uden for vores åbningstid, kan du kontakte Falck Healthcare på tlf. 7010 2012. Husk at oplyse, at du er kunde hos Mølholm Forsikring.

Inden du kontakter Mølholm Forsikring

Inden du kontakter Mølholm Forsikring, skal du i nogle tilfælde indhente en lægehenvisning på dit behov for behandling. Den får du hos din egen læge.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til dækning, skadeanmeldelse eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte en af Mølholms Forsikrings sygeplejersker på tlf. 6520 2120. Husk også, at du altid finder de gældende forsikringsbetingelser på Mølholm Forsikring.

 

Tilmelding og pris

Pris: Er du mellem 18 og 59 år udgør din  årlige præmie i 2019  (ekskl. statsafgift på 1,1 pct): kr. 1.791 ,-

Prisen for ægtefælle/samlever er 1.891 kr. Dækning til din ægtefælle/samlever kan tegnes, indtil hun/han fylder 60 år.

Er du fyldt 60 år ser du din pris her.

 

Tilmeld dig: Du tilmelder dig din sundhedsforsikring på molholmforsikring.dk.

Du finder tilmeldingslinket her.

IPID-produktark for denne forsikring finder du her. For yderligere informationer om forsikringen henviser vi til Mølholm Forsikrings forsikringsguide og forsikringsbetingelser.

 

Orientering om fusion mellem Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S

Mølholm Forsikring påtænker at gennemføre en koncernintern fusion med Gjensidige Forsikring ASA, som i forvejen ejer 100% af aktierne i Mølholm Forsikring. Fusionen forventes gennemført i 2019, betinget af den bliver godkendt af de danske og norske myndigheder. Efter godkendelsen vil dine forsikringer uden yderligere samtykke fra dig blive overført til Gjensidige Forsikring ASA.
Fusionen vil ikke få betydning for dig som kunde. Dine forsikringsbetingelser og øvrige vilkår fortsætter uændret i navnet Mølholm Forsikring.