Spar mere op – Supplerende alderspension

Supplerende alderspension er et tilbud om ekstra indbetaling til alderspension ved siden af din JØP-pension.

Indbetalinger til Supplerende alderspension går udelukkende til forbedring af alderspensionen, da der ikke er tilknyttet forsikringsdækninger i modsætning til JØP Almindelig ordning, hvor indbetalingerne skal dække både alderspension og andre ydelser (invalidepension, ægtefælle- og børnepension samt gruppeforsikringer).

Supplerende alderspension kan være en mulighed, hvis du regner med at gå på pension, inden den sædvanlige pensionsalder og gerne vil have en højere alderspension end den, du får fra JØP Almindelig ordning. Supplerende alderspension bliver udbetalt med månedlige, livsvarige ydelser ligesom JØP Almindelig ordning. Du kan tidligst få udbetalt den Supplerende alderspension, når du når pensionsudbetalingsalderen.

Du kan indbetale løbende bidrag eller indskud, og Supplerende alderspension er ikke omfattet af nogen karensperiode.

Pensionsordning i Afdeling 2

Har du pensionsordning i Afdeling 2, behøver du ikke at oprette en supplerende alderspension for at indbetale ekstra – også selvom du ikke ønsker at forhøje dine forsikringsdækninger. I Afdeling 2 har du nemlig mulighed for at fastlåse forsikringsdækningerne i din pensionsordning. Det betyder, at en ekstra indbetaling ikke vil forhøje forsikringsdækningerne. Indbetalingen vil derfor alene forbedre din livsvarige alderspension.

Ønsker du at fastlåse forsikringsdækningerne, skal du kontakte os.

 

Du skal være opmærksom på, at der ikke er udbetalinger til dine pårørende, hverken ved din pensionering eller død.