Skat og fradrag 2019

Ratepension – Fradragsloft på indbetaling

Fradragsgrænsen i 2019 er på 55.900 kr. om året på indbetalinger til ratepension. Det betyder, at du ikke kan fradrage mere end 55.900 kr. Indbetaler du til flere pensionsselskaber gælder grænsen fortsat. Det er underordnet, om det er din arbejdsgiver, der indbetaler til pensionen – eller om det er dig selv.

Livrente – intet fradragsloft

Du kan indbetale på en livrenteordning (JØP Almindelig ordning og Supplerende alderspension) og få fuldt fradrag for pengene, da der her ikke er sat et fradragsloft. Du kan benytte dig af to fradragsregler, når du selv indbetaler:

  • 10-årsreglen, hvor hovedreglen er, at du skal betale det samme bidrag uafbrudt i mindst 10 år for at få lov til at trække indbetalingerne fra i indbetalingsåret. Hvis du nedsætter eller standser dine indbetalinger inden 10-årsperioden er gået, kan SKAT med tilbagevirkende kraft kræve dit fradrag omlagt over 10 år med et årligt procenttillæg.
  • Opfyldningsfradraget: Du har et fradrag på 51.500 (2019), som du kan bruge af ved indbetalinger til livsvarige livrenter. Det vil sige, at du kan indbetale op til 51.500 kr. på din JØP Almindelig ordning og få fradrag for dem i indbetalingsåret.

I JØP’s bilag 1 til regulativerne er der sat regler for, hvor meget du kan indbetale på JØP almindelig ordning.

Hvis det er din arbejdsgiver, der indbetaler til din pensionsordning, får du fradrag i bruttolønnen, og du skal derfor ikke fradrage beløbet på årsopgørelsen fra SKAT.

Supplerende engangsydelse er afskaffet

Indbetaling til Supplerende engangsydelse blev pr. 1. januar 2013 afskaffet som følge af skattereformen i 2012, så den har været hvilende siden den 1. januar 2013. Det betyder, at du ikke længere kan indbetale på den. Du kan få den udbetalt, fra du er fyldt 60 år (hovedregel, læs mere om pensionsudbetalingsalderen).

Grænsen for, hvornår du senest skal have udbetalt din kapitalpension, er 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Kapitalpension og Supplerende engangsydelse er erstattet af Aldersforsikring.

Aldersforsikring

Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du i 2019 indbetale op til 5.200 kr.

Har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du som udgangspunkt i 2019 indbetale op til 48.000 kr. Det gælder dog ikke, hvis du fra den 1. april 2018 eller senere har igangsat udbetaling af en månedlig pension fra en pensionsordning.

Indbetaler du til flere pensionsselskaber, gælder indbetalingsgrænserne ovenfor, for alle under ét. Overskrider din samlede indbetaling beløbsgrænserne, pålægges du en ekstra afgift på 20-40 pct.

Indbetalingen skal ske som privat bidrag og indskud, ligesom du kan overføre tidligere aldersforsikringer til pensionsordningen i JØP.

Du har ikke fradrag for indbetalingerne, og du betaler 15,3 % i skat af afkastet på ordningen.