Generelt om skat og pension

Du betaler personlig indkomstskat af alle løbende pensionsydelser. De løbende ydelser er alderspension, invalidepension, samleverpension, ægtefællepension og børnepension.

Nogle engangsydelser bliver udbetalt efter en statsafgift på 40 pct, mens de rene forsikringsydelser er både skatte- og afgiftsfri. Dog er der boafgift på livsforsikringen, undtagen ved udbetaling til ægtefælle.

Aldersforsikring udbetales uden statsafgift på 40%, men evt. med boafgift.

Der er fradrag for indbetalinger på løbende pensionsydelser.

Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner

Du skal betale 40 pct. i afgift ved udbetaling af den Supplerende engangsydelse. JØP afregner afgiften til SKAT. Du kan hæve den Supplerende engangsydelse, uden at du samtidig skal hæve din eventuelle kapitalpension eller dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Hvis du har oprettet flere kapitalpensioner, kan du hæve dem enkeltvis eller samlet. Du kan også aftale en delvis udbetaling. Hvis du hæver en kapitalpension, kan du ikke længere indbetale med fradragsret på andre kapitalpensioner. Du kan dog hæve kapitalpensionen med en afgift på 60 pct. og fortsætte indbetalingen til andre kapitalpensioner med fradragsret.

Ugifteydelse (gælder kun medlemmer i afdeling 1)

Man skal betale 40 pct. i afgift af ugifteydelsen. Herudover bliver der opkrævet boafgift (arveafgift) i henhold til boafgiftsloven.

Gruppeforsikring

Udbetalinger fra gruppeforsikringerne, det vil sige invalidesum, ulykkesforsikringssum, livsforsikringssum og forsikring ved visse kritiske sygdomme, er skatte- og afgiftsfrie. Dog bliver livsforsikringen pålagt boafgift. For ægtefæller er boafgiften 0 kr.

Boafgift

Livsforsikringssummen til ægtefælle/registreret partner er fritaget for boafgift. Hvis livsforsikringssummen udbetales til nært beslægtede eller til en samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Udbetales livsforsikringssummen til andre, stiger boafgiften til 36,25 pct. (boafgift og tillægsboafgift).

Skattefri udbetalinger

Hvis du har indbetalt til pension uden at få skattefradrag for dine indbetalinger, har det siden den 1. januar 2008 været muligt at få disse penge udbetalt krone for krone, uden at du skal betale skat, når du bliver pensioneret. Du kan altså skattefrit få udbetalt det samme beløb, som du har indbetalt uden fradrag.

Udbetaling ved død

JØP Almindelig ordning

Hvis du dør inden udbetaling af din JØP almindelig ordning, er der udbetalinger til dine efterladte. Du kan se på din pensionsoversigt, hvordan dine efterladte er dækket.

Supplerende alderspension

Den supplerende alderspension, som du kan have tegnet som supplement til JØP almindelig ordning, er også en livrenteordning, men på denne ordning får dine efterladte ikke udbetalt noget ved din død.

Ratepension

Din opsparing kommer til udbetaling til dine efterladte, hvis du dør inden alderspensionering.

Aldersforsikring

Din aldersforsikring kommer til udbetaling til dine efterladte, hvis du dør inden pensionering.

ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Din pension fra ATP bliver udbetalt i månedlige eller årlige rater eller som et engangsbeløb afhængigt af pensionens størrelse. Hvis pensionen bliver udbetalt i rater, skal du betale indkomstskat af udbetalingerne. Bliver beløbet udbetalt som en engangssum, fratrækker ATP en afgift på 40 pct. inden udbetalingen.

LD bliver udbetalt som et engangsbeløb. LD fratrækker afgift inden udbetalingen. Afgiften er 25 pct. af værdien pr. 1. januar 1980 og 40 pct. af resten.