Administrationsomkostninger 2019

Der er fastsat følgende administrationsomkostninger for 2019. Omkostningssatserne kan til enhver tid ændres med fremadrettet virkning.

Administrationsomkostninger for 2019

Almindelig JØP-ordning og udland Supplerende alderspension, Ratepension og Aldersforsikring
Faste omkostninger 25 kr./mdl. 10 kr./mdl.
Variable omkostning af månedlig indbetaling 0,7 % maks. 800 kr./år 0,7 % maks. 800 kr./år
Variabel omkostning pr. indskud 0,7 % maks. 800 kr. 0,7 % maks. 800 kr.

Administrationsomkostninger bliver opkrævet efter reglerne i JØP’s forsikringstekniske grundlag.

Gruppeforsikringer

Den samlede pris for gruppeforsikringerne er 1.860 kr. i 2019. Beløbet oplyses af JØP til SKAT, da det er skattepligtigt.

Udtrædelse

Ved udtrædelse tages et gebyr på 5 pct. af udtrædelsesgodtgørelsen, dog maksimalt 900 kr. Hvis udtrædelsesgodtgørelsen overføres til en anden obligatorisk pensionsordning i forbindelse med jobskifte, betaler du ikke gebyr.