Årlige omkostninger

Alle pensionsudbydere skal beregne to særlige nøgletal som mål for omkostningerne ved en pensionsordning: Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) og Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP).

De to tal supplerer de omkostningstal, som pensionskasserne i forvejen skal oplyse i fx årsrapporten. ÅOK og ÅOP gør det lettere at sammenligne resultaterne.

ÅOK viser summen i kroner af alle omkostninger i løbet af et år. Både omkostninger til at administrere ordningen og omkostningerne ved at investere pengene. ÅOP viser omkostningerne som en procent af pensionsdepotets størrelse.

Du kan se din personlige ÅOK og ÅOP på Min pension

Lave omkostninger

JØP’s samlede direkte og indirekte omkostninger udgjorde i 2016 340 mio. kr. Heraf udgjorde de samlede direkte og indirekte investeringsomkostninger 294 mio. kr.

JØP’s ÅOP udgjorde i 2016 0,58 pct. som gennemsnit for hele pensionskassen, hvilket placerer JØP blandt pensionsudbydere med de absolut laveste omkostninger målt i forhold til medlemmernes opsparing.

Stor formue koster mere

De lave omkostninger kommer dog ikke til udtryk, når man ser på ÅOK, for her er JØP’s niveau generelt højere end gennemsnittet for branchen. Det skyldes, at formuen pr. medlem i JØP er betydeligt højere end de fleste andre steder. Jo flere penge det enkelte medlem har på sit depot, jo højere er depotets samlede investeringsomkostninger, og derfor er investeringsomkostningerne pr. medlem i JØP højere end mange andre steder.

Omkostningerne afhænger dog også af, hvad man investerer i. En internt forvaltet portefølje af danske obligationer har lave omkostninger, mens en eksternt forvaltet aktieportefølje koster mere. Forskellen i omkostninger skal sammenlignes med forskellen på afkastet på både kort og længere sigt. JØP investerer forskelligt i de to nuværende investeringsprofiler, og derfor vil der også være forskel på omkostningstallene i de to investeringsprofiler.