Omkostninger

Brancheforeningen Forsikring & Pension står bag en den såkaldte 18-punktsplan, der handler om mere åbenhed i pensionsbranchen.

Det skal være nemmere for det enkelte medlem at gennemskue de omkostninger, der er tilknyttet pensionsordningerne. Derfor har vi splittet dine omkostninger op, så det bliver mere tydeligt, hvad du betaler for de enkelte omkostningstyper.