Medlemsmøder

I øjenhøjde med medlemmerne

Som medlem af JØP har du mulighed for at deltage i medlemsarrangementer. Vi tager emner op, som er relevante for dig og din pensionsordning. Eksempelvis handlede medlemsmødet i august 2017 om længere levetider, og hvilken betydning det har for medlemmernes pensioner.

Du kan se mere i nedenstående video.

Seniormøder

Vi holder løbende seniormøder, som er henvendt til dig, som skal i gang med at planlægge livet som pensionist. Du kan læse mere om seniormøder her.

Informationsmøder om omvalg til Afdeling 2

Vi afholder tre informationsmøder om omvalget til Afdeling 2. Informationsmøderne er henvendt til medlemmer af Afdeling 1, ikke-omtegnet, som i slutningen af oktober får tilbudt at vælge om til Afdeling 2. Du kan læse mere om omvalget og informationsmøderne her