Prognoseforudsætninger

På pensionsoversigten oplyses en pensionsprognose, der angiver nutidsværdien af pensionen ved 68 år ud fra en række forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig, og prognosen er derfor ikke bindende.

Der forudsættes følgende, jf. samfundsforudsætningerne fastsat af Forsikring & Pension og Finansrådet:

Inflation
Til og med 2028 er inflationssatsen 1,8 % og herefter er den 2 %.

Arbejdsmarkedsbidrag
Satsen for arbejdsmarkedsbidrag er på 8 pct..

Pensionsafkastskat
Pensionsafkastskatten (PAL-skat) er på 15,3 pct..

Prognoserenter før skat

PROGNOSERENTER FØR SKAT 2019 2020-28 2029 ->
Afdeling 1, ikke omtegnet (rentegruppe D, E, F) 0 % 0 % 0 %
Afdeling 1, ikke omtegnet (rentegruppe B, C) 4,49 % 4,13 % 4,37 %
Afdeling 1, omtegnet og Afdeling 2 (rentegruppe H (H11, H17)) 4,49 % 4,13 % 4,37 %
Afdeling 2, Ratepension og Aldersforsikring (rentegruppe A (A11, A17)) 4,49 % 4,13 % 4,37 %
Pension Udland og Ratepension Udland 4,49 % 4,13 % 4,37 %

For 2019 benyttes den aktuelle depotrente. For rentegruppe D, E og F benyttes en prognoserente på 0 % for at tage hensyn til tidligere udlæg fra basiskapitalen og fremtidig risikoforrentning.

For yderligere oplysninger om pensionsoversigten henvises til Forstå din pensionsoversigt