Prognoseforudsætninger

På pensionsoversigten oplyses en pensionsprognose, der angiver nutidsværdien af pensionen ved 68 år ud fra en række forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig, og prognosen er derfor ikke bindende.

Der forudsættes følgende, jf. samfundsforudsætningerne fastsat af Forsikring & Pension og Finansrådet:

Inflation
Inflationssatsen er 1 pct. frem til 2021 og 2 pct. herefter.

Arbejdsmarkedsbidrag
Satsen for arbejdsmarkedsbidrag er på 8 pct..

Pensionsafkastskat
Pensionsafkastskatten (PAL-skat) er på 15,3 pct..

Prognoserenter før skat

Rentegruppe 2018 2019-21 2022 ->
F, E, D Afdeling 1, ej omtegnet 0 % 0 % 0 %
C, B Afdeling 1, ej omtegnet 5,3 % 3,3 % 4,9 %
H Afdeling 1, omtegnet 5,3 % 3,3 % 4,9 %
A Afdeling 2 5,3 % 3,3 % 4,9 %

Den aktuelle depotrente benyttes for 2018. For rentegruppe F, E og D benyttes en prognoserente på 0 pct. for at tage hensyn til tidligere udlæg fra basiskapitalen. For rentegruppe C, B, H og A benyttes i perioden 2019 til 2021 samfundsforudsætningerne ved fastsættelse af prognoserenten. Fra 2022 og frem benyttes en prognoserente, der er lavere end den prognoserente, som samfundsforudsætningerne giver anledning til, da der tages hensyn til JØP’s egen vurdering af investeringsstrategien.

For yderligere oplysninger om pensionsoversigten henvises til Forstå din pensionsoversigt