Klausul

Vi har en toårig klausulperiode på JØP Almindelig ordning, som gælder fra du bliver optaget som medlem. Klausulperioden træder også i kraft, hvis du genoptager din bidragsbetaling efter mere end et års afbrydelse samt ved væsentlige stigninger i dine indbetalinger, som ikke sker i forbindelse med jobskifte eller en ændring i din stilling, som fx forfremmelse.

Hvis du dør eller bliver invalid inden for den toårige periode, og din invaliditet/død skyldes en helbredsmangel, der forelå ved ændringsstidspunktet, bliver dine pensionsydelse(r) og forsikringssummer fra livs- og invalidesumsforsikringen reduceret.

Reduceret udbetaling

Dine pensionsydelser bliver reduceret til 10 pct. af din fulde dækning, hvis du bliver invalid i det første år og 20 pct. af din fulde dækning, hvis du bliver invalid i det andet år. Udbetalingen er nedsat i resten af udbetalingsperioden. Hvis du dør eller bliver invalid i dit første medlemsår, udgør pensionen 10 pct. af den normale pension og kan – bortset fra eventuel bonustilskrivning – ikke stige yderligere i hele udbetalingsperioden.

Hvis dødsfaldet eller invaliditeten er uden sammenhæng med den lidelse/helbredsmangel, der forelå ved optagelsestidspunktet, bliver hele pensionsydelsen udbetalt.

Din livs- og invalidesumsforsikring bliver neds til halvdelen, hvis JØP gør klausulen gældende. Hvis dødsfaldet eller invaliditeten er uden sammenhæng med helbredsmanglerne, bliver den fulde sum udbetalt.

Der er ikke klausul på JØP Ratepension og supplerende alderspension.

Hvad med ægtefælledækning?

Hvis du ikke har en ægtefælledækning og vælger den til mere end seks måneder efter dit ægteskab, træder klausulperioden på to år i kraft. Hvis du vælger den til inden for seks måneder efter ægteskabets indgåelse, er du ikke omfattet af klausulbestemmelsen.

Invaliditet ved optagelsen

Hvis du allerede på optagelsestidspunktet har fået konstateret en invaliditet, som i almindelighed ville berettige dig til invalidepension (fx blindhed eller døvhed), bliver du optaget med en klausul om, at denne invaliditet ikke senere giver ret til invalidepension.