Hvordan er du dækket, når du ikke betaler bidrag?

Hvordan er du dækket, når bidragsbetalingen ophører?

Hvis du bliver ledig eller tager orlov, får du automatisk ‘bidragsfri dækning’. Det betyder, at du opretholder dine pensionsrettigheder, som fx kan omfatte invalidepension, ægtefællepension og børnepension samt gruppeforsikring, men uden at du indbetaler bidrag.

Du beholder retten til pension og gruppeforsikring i de første
tre måneder, efter indbetalingen ophører. Du kan søge om at få forlænget perioden. Omkostningerne til den bidragsfrie dækning trækker vi i din pensionsopsparing.

Vi skriver automatisk til dig

Den bidragsfrie dækning træder automatisk i kraft, når dine indbetalinger ophører, og du får brev fra os om det. Du kan i den forbindelse fravælge den bidragsfrie dækning for den resterende periode.

Videreføre ordningen

Ophører bidragsindbetalingen som følge af arbejdsløshed, kan du normalt selv videreføre din ordning i JØP. Du kan eventuelt vælge at nedsætte indbetalingen, hvis du allerede selv indbetaler pensionen, men det kan få skattemæssige konsekvenser.

Hvilende medlem

Når den bidragsfrie periode udløber, overføres du til hvilende medlemskab, hvis ikke bidragsbetalingen genoptages. Det betyder, at dine dækninger falder, idet dækningerne kun bliver beregnet på grundlag af værdien af dine indbetalinger. Gruppeforsikringen bortfalder ved overgang til hvilende medlemskab.

Du optjener ikke anciennitet til JØP’s lejligheder som hvilende medlem.

Ring til os, så vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.