Find din kontributionsgruppe

Siden den 1. januar 2011 har alle medlemmer været opdelt i kontributionsgrupper i henhold til Finanstilsynets kontributionsbekendtgørelse. Reglerne skal sikre, at der ikke sker en urimelig og systematisk omfordeling mellem JØP’s medlemmer. Bonussatserne fastsættes for hver enkelt kontributionsgruppe. Der findes rente-, risiko- og administrationsgrupper.

På pensionsoversigten på Min pension kan du se, hvilke kontributionsgrupper din pensionsordning er omfattet af.

Kontributionsgrupper i afdeling 2

I Afdeling 2 er medlemmerne opdelt i rente-, risiko- og administrationsgrupper. Overordnet er grupperne betegnet A og H.

I Afdeling 2 er grundlagsrenten 0% for alle, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Grupper betegnet med ’A’

I denne gruppe er medlemmer, der siden 1. juli 2005 enten er optaget i pensionskassen eller har genoptaget indbetalingen fra hvilende medlemskab.

Derudover er også medlemmer, der omtegnede ved pensionsvalget i 2018, omfattet af grupper betegnet med ’A’.

Rentegruppe A11:

  • Medlemmer født før 1943
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017

Rentegruppe A17:

  • Medlemmer født efter 1962
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017, og som omtegnede ved pensionsvalget i 2018

Grupper betegnet med ’H’

Gruppen omfatter medlemmer, som omtegnede ved pensionsvalget i 2011 og 2012.

Rentegruppe H11:

  • Medlemmer født før 1943
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017

Rentegruppe H17:

  • Medlemmer født efter 1962
  • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017

Kontributionsgrupper i afdeling 1 ikke-omtegnet

I Afdeling 1 ikke-omtegnet er medlemmerne opdelt i fem rentegrupper, én risikogruppe og én administrationsgruppe.

I hver rentegruppe må der ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse højst være en forskel på medlemmernes sammenvægtede grundlagsrente på 1 procentpoint. Inddelingen i rentegrupper sker på grundlag af din sammenvægtede grundlagsrente.

 

F
Afdeling 1, ikke omtegnet
E
Afdeling 1, ikke omtegnet
D
Afdeling 1, ikke omtegnet
C
Afdeling 1, ikke omtegnet
B
Afdeling 1, ikke omtegnet
A (A11, A17)
Afdeling 2
H (H11, H17)
Afdeling 1, omtegnet
Maks. grundlagsrente 4,25 % 3,25 % 2,25 % 1,25 % 0,25 % 0,00 % 0,00 %
Min. grundlagsrente 3,25 % 2,25 % 1,25 % 0,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %