Bliv klogere på kursværn

Et kursværn er et beløb eller en procentdel, som trækkes fra din hensættelse, inden den udbetales til dig eller bliver overført til et andet pensionsinstitut. Fradragsprocenten fastsættes løbende. Du kan se den aktuelle procent nedenfor.

Reglerne om kursværn skal sikre imod, at medlemmer, som udtræder af JØP enten ved kontant udbetaling eller ved overførsel til en anden pensionsordning, får udbetalt et for stort beløb. Dette vil være tilfældet, hvis det er nødvendigt at låne af fremtidigt overskud for at dække et aktuelt underskud.

Der er fastsat særskilt fradrag i afdeling 1 og afdeling 2, da investeringsprofilen er forskellig for de to afdelinger.

Afdeling Fradragsprocent
Afdeling 1 0 %
Afdeling 2 0 %

Kursværnet skal sikre, at medlemmer, som udtræder af JØP, selv dækker det underskud, der er opstået i deres afdeling, således at JØP’s øvrige medlemmer ikke kommer til at dække underskuddet.

De gældende regler ser således ud:

  • JØP foretager fradrag i udtrædelsesgodtgørelsen inden overførsel til anden pensionsordning.
  • JØP foretager fradrag i udtrædelsesgodtgørelsen ved kontant udbetaling af denne.

JØP’s bestyrelse fastsætter regler om kursværn i henhold til det tekniske grundlag. Reglerne er anmeldt til Finanstilsynet.

 

Ved overførsel eller udtrædelse

Vi vil orientere dig om fradraget, inden udbetaling eller overførsel.