Bliv klogere på kontostyrkelser

Reglerne om anvendelse af bonus er ændret, så bonus enten kan tilskrives depotet som en kontostyrkelse eller tilskrives som en forhøjelse af pensionen.

Bonus anvendes for ikke-pensionerede medlemmer forlods til betaling af gruppeforsikringspræmien.

Overskydende bonusbeløb kan enten anvendes til kontostyrkelse eller til at forhøje pensionen med, hvor forhøjelsen opgøres i henhold til det anmeldte tekniske grundlag. Ved kontostyrkelse tilskrives bonus til medlemmets hensættelse uden at pensionen forhøjes.

JØP har indført kontostyrkelser for at sikre, at vi også i fremtiden kan leve op til afgivne løfter. Kontostyrkelserne tilskrives depoterne individuelt og forøger dermed sikkerheden for de udmeldte pensioner.

Ved udtrædelse af JØP indgår kontostyrkelserne i den udtrædelsesgodtgørelse, der beregnes.

De ændrede regler om bonusanvendelse har virkning for bonus for 2009, der tilskrives med virkning fra den 1. juli 2010.

For pensionerede medlemmer har reglerne virkning fra den 1. januar 2011.