Risikomærkning

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension. Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Se risikoen på din pensionsopsparing
For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter ‘mærket’ med et risikotal:

  • 5 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
  • 1 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

På tabellen neden for kan du se, hvilken risikomærkning de to JØP investeringsprofiler har. Er du medlem af Afdeling 1, omtegnet eller Afdeling 2, har du investeringsprofilen ‘JØP’. Er du medlem af Afdeling 1, ikke-omteget, har du investeringsprofil IP 1.

Se her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Fordeling af aktiver JØP IP 1
Strategisk benchmark Faktisk beholdning Strategisk benchmark Faktisk beholdning
Statsobligationer 27,00% 26,60% 100,00% 100,00%
Investment grade obligationer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
High Yield 13,00% 13,30% 0,00% 0,00%
EMD 4,00% 1,80% 0,00% 0,00%
Globale Aktier 29,90% 33,50% 0,00% 0,00%
EM Aktier 6,10% 8,00% 0,00% 0,00%
Private Equity 4,00% 2,70% 0,00% 0,00%
Infrastruktur 5,00% 2,20% 0,00% 0,00%
Ejendomme 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Hedgefonde 1,00% 1,90% 0,00% 0,00%
Risikomærkning 2,8 2,9 1,1 1,1

Hvis du vil vide mere om metoden bag risikomærkningen, så kan du læse mere her.