Risikomærkning

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension. Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver der til alle pensionsprodukter knyttet med et risikotal:

• 5 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
• 1 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

Investeringspuljen i JØP har et risikotal på 2,8, både for det strategiske benchmark og for den faktiske portefølje. Denne fordeling gælder for alle medlemmer af pensionskassen undtagen medlemmerne af kontributionsgrupperne F, E og D. Hvis du er medlem af kontributionsgrupperne F, E eller D, har du en anden investeringsstrategi, der er mindre risikofyldt og har til formål at sikre dine garanterede ydelser.

Se her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år, alt efter hvilken risikomærkning, porteføljen har.

Hvis du vil vide mere om metoden bag risikomærkningen, så kan du læse mere her.

Hvis du vil vide mere om porteføljens sammensætning, så kan du læse her.