Afkast

Månedsrapport for september 2019

ÅTD-afkastet i JØP lå den 30. september på 8,3 %, hvilket var en stigning på 0,9 %-point i forhold til ultimo august.

Månedens porteføljeafkast blev hovedsageligt generet via de risikobetonede aktiverklasser, aktier og kredit­obligationer, der leverede henholdsvis 1,8 % og 0,5 % i afkast. Porteføljens obligationer gav et afkast på -0,1, mens reale aktiver steg 0,3 %.

Udviklingen på de globale aktie- og finansmarkeder var især påvirket af de pengepolitiske initiativer fra den europæiske (ECB) og amerikanske (Fed) centralbank, der forsøgte at genvinde tilliden fra markedet, efter de aftagende tendenser i de makroøkonomiske nøgletal er fortsat. Samlet set har både obligations- og aktiemar­kederne ligget en smule vandret over måneden, da markederne stadig ikke ved, hvilket ben det skal stå på.

I Europa iværksatte ECB kvantitative lempelser svarende til 20 mia. euro om måneden i form af obligations­opkøb på ubestemt tid samt differentierede renter, hvilket betød, at de europæiske obligationsmarkeder kom under pres. Desuden sænkede ECB den toneangivende indskudsrente med 10 basispoint (bp) til nu minus 50bp, imens de andre renter forblev uændret. I forlængelse heraf udtalte ECB-chef Mario Draghi, at det pengepoliti­ske manøvrerum er udfordret, og at fremtidige stimuli vil ske i form af rentenedsættelser. Lempelserne fra ECB kommer blandt andet efter, at tillidsindikatorerne for nu både den europæisk fremstilling og servicesektor var af skuffende karakter, hvor sidstnævnte nu styrer mod den famøse grænse på 50.

I USA leverede Fed ligeledes en forventet rentenedsættelse af den ledende fund-rente med 25bp. Investorernes opmærksomhed var desuden rettet mod, hvorvidt opbremsningen i den globale økonomi ville kunne aflæses i de amerikanske nøgletal. Overordnet set ser tilbagegangen i fremstillingssektoren og indu­strien nu ud til at påvirke servicesektoren og ikke mindst arbejdsmarkedet negativt. Dette kan midlerti­digt lægge yderligere pres på Fed, hvilket også afspejles i prisningen af kommende rentenedsættelser og reak­tionen på det amerikanske aktiemarked.

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

Læs også