Afkast

Månedsrapport for august 2019

ÅTD-afkastet i JØP lå den 30. august på 7,4 %, hvilket var et fald på 0,5 %-point i forhold til ultimo juli.

Månedens porteføljeafkast blev trukket ned af de risikobetonede aktiverklasser, aktier og kreditobligationer, der leverede henholdsvis -1,5 % og -0,5 % i afkast. Den taktiske beslutning om at være undervægtet i aktier korrigerede det negative afkast en smule, hvilket afstedkom en positiv performance i forhold til det strategiske benchmark. Porteføljens obligationer gav et nulafkast mens reale aktiver steg 1,0 % på baggrund af en værdiopskrivning af ejendomsporteføljen.

De globale aktiemarkeder var over måneden præget af relativt høj volatilitet idet indikatorer for økonomisk recession blev forstærket samtidig med at meldingerne fra handelskrigen var af karakter.

Historisk set har en negativ 2-10-årig rentekurve været en pålidelig recessionsindikator, og da denne inverterede for første gang siden før finanskrisen, skabte det en del frygt blandt investorerne. De makroøkonomiske nøgletal fulgte overordnet den vækstaftagende trend, hvor især indikatorer for service- og industrisektoren for euroområdet og Kina skuffende.

I USA kom nøgletal for fremstillingssektoren også svækket ud, hvorimod servicesektoren ser ud til at vækste i pænt tempo. Ydermere ser privatforbruget i USA fortsat robust ud i 3. kvartal efter detailsalget overraskede markedet positivt. Dermed er økonomisk recession på kort sigt stadig svær at forudsige og udsigten til at Kina og USA kan fortsætte handelsforhandlingerne ser fortsat ud til at kunne påvirke risikoappetitten hos investorerne positivt.

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

Læs også