Afkast

Månedsrapport for juni 2019

ÅTD-afkastet i JØP lå den 30. juni på 7,5 %, hvilket var en stigning på 2,0 %-point i forhold til ultimo maj. Samtlige af pensionskassens aktivklasser leverede et positivt afkastbidrag over måneden, hvor de mere risi¬kobetonede aktiver, herunder aktier og kreditobligationer, steg henholdsvis 4,3 % og 0,9 %.
Månedens bevægelser på finansmarkederne var i stor udstrækning præget af de pengepolitiske udmel-dinger fra centralbankerne og udviklingen i de løbende forhandlinger mellem USA og Kina på handelsområdet.
Den Europæi¬ske Centralbank (ECB) sendte på Sintra-konferencen et tydeligt signal til markedet om, at inflatio¬nen og væksten vil blive understøttet af de fornødne pengepolitiske instrumenter, eftersom de markedsba¬serede inflationsforventninger har fortsat deres nedtur. På topmødet indikerede ECB-chef Mario Draghi desuden, at en mulig genstart af obligationsopkøbsprogrammet (QE) havde været drøftet.
I USA sendte den amerikanske centralbank (Fed) ligeledes et signal til markedet om yderligere lempelser af de pengepolitiske forhold efter en revurdering at den økonomiske situation. De finansielle markeder var dog allerede positioneret til en blød tone, og de store markedsbevægelser udeblev derfor. På trods af økonomiske nøgletal, som i øjeblikket tilsiger stagnation i væksten, har de globale aktiemarkeder leveret solide afkast. Især forventningen til en progressiv udvikling mellem USA og Kina på G20-mødet i Japan har givet medvind til det amerikanske aktiemarked, hvor de ledende aktieindeks satte nye højder.

 

 

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.