Afkast

Månedsrapport for oktober 2019

ÅTD-afkastet i JØP lå den 31. oktober på 8,9 %, hvilket var en stigning på 0,6 %-point i forhold til ultimo september.

Månedens porteføljeafkast blev skabt via positive afkast i de risikobetonede aktiverklasser, aktier og kredit­ob­ligationer, der leverede henholdsvis 1,3 % og 0,5 %. Porteføljens obligationer gav et afkast på 0,1 %, mens reale aktiver gav et nulafkast.

Her ved afslutningen af 3. kvartal har investorer endelig kunne konstatere, at den globale politiske risiko, der nu længe har tynget finansmarkederne, ser ud til aftage en smule. Først og fremmest blev markedets forventninger til de gen­optagne forhandlinger imellem Kina og USA indfriet. En øget kompromisvilje fra begge parter fik nemlig banet vejen for en foreløbig aftale i handelskonflikten, og selvom det fortsat er for tidligt at sige, at stridsøksen er begravet, blev aftalen taget positivt imod. Det forventes nu, at der kan indgås en større aftale, inden præsi­dentvalget i USA i 2020.

I Europa var fokus rettet mod Storbritanniens deadline for at få en Brexit-aftale i hus med EU. Trods skepsis, lykkedes det faktisk Boris Johnson kort før lukketid. Det britiske underhus endte dog med at underkende aftalen efterfølgende, og en yderlig forlængelse af Brexit samt et nyt parlamentsvalg blev en realitet. Ikke desto mindre er investorernes frygt for et ’no-deal’-scenarie faldet markant, hvilket er afspejlet i et styrket pund.

3. kvartals regnskabssæson er i fuld sving, og de globale aktier har derfor været lidt på rutsjetur. Forventningen til de amerikanske selskabers indtjeningsrater var på forhånd præget af en vis pessimisme grundet de forudgående økonomiske nøgletal for USA såvel som for resten af verdensøkonomien. De foreløbige resultater peger i retning af en mindre nedgang i indtjeningen målt i forlod til samme kvartal sidste år. Det er en smule bedre end de forhåndskonservative forventninger og bekræfter, at det har været gunstigt at fastholde aktieposi­tioner på det amerikanske marked. Den amerikanske centralbank valgte ved månedens udgang at sænke rentenfor tredje gang i streg.

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

Læs også