Investeringer

I JØP er det vores fornemste opgave at sikre medlemmerne den højest mulige pension gennem et godt afkast.

Det kræver en aktiv investeringspolitik, der bygger på stabilitet og fremsynethed samt tager højde for både afkast, risiko og omkostninger. JØP foretager sine investeringer efter den overordnede investeringspolitik og -retningslinjer, der vedtages af bestyrelsen en gang årligt.

Det er en målsætning for JØP at være en ansvarlig investor – både i den måde vi forvalter pensionskassens formue på, men også gennem ansvarlige investeringer. Derfor arbejder vi aktivt på at implementere internationale retningslinjer for en bæredygtig udvikling i vores samlede politik for investeringsområdet i JØP.