Supplerende gruppeforsikring

Med supplerende gruppeforsikring kan du tilkøbe yderligere dækning ved død og kritisk sygdom, se tabellen nedenfor:

Dækning og pris Valg 1 Valg 2 Valg 3 Valg 4
 

Dødsfaldsdækning

 

fast beløb indtil alder 68

 

500.000 kr. 1.000.000 kr. 1.500.000 kr. 1.800.000 kr.
Kvartårlig 2019-pris 287 kr. 574 kr. 861 kr. 1.034 kr.
 

Dødsfaldsdækning og kritisk sygdom

 

faste beløb indtil alder 68

 

 

500.000 kr. +

 

150.000 kr.

 

 

1.000.000 kr. +

 

200.000 kr.

 

 

1.500.000 kr. +

 

250.000 kr.

 

 

1.800.000 kr. +

 

300.000 kr.

 

Kvartårlig 2019-pris 550 kr. 924 kr. 1.299 kr. 1.559 kr.

For den supplerende gruppeforsikring gælder følgende:

  • Du er omfattet af JØP’s gruppeforsikring
  • Du kan tilkøbe moduler med enten dødsfaldsdækning  eller dødsfaldsdækning og kritisk sygdom 
  • Du betaler præmien for den supplerende gruppeforsikring direkte til FG, og altså ikke via de eventuelle pensionsbidrag du indbetaler til JØP
  • FG opkræver præmien kvartårligt
  • FG vil kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved tilkøb af supplerende dækning
  • Præmien er ikke fradragsberettiget
  • Forsikringen er skattefri
  • Når du ikke længere er omfattet af JØP’s gruppeforsikring herunder ved udtrædelse af JØP, ophører den supplerende gruppeforsikring.