Hvordan er dine gruppeforsikringer?

JØP har tegnet en gruppeforsikring, der kommer til udbetaling ved død, tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og ulykke.

Gruppeforsikringen er en etårig forsikring. Bestyrelsen fastsætter gruppeforsikringen og præmien årligt, og i 2019 udgør præmien 1.860. Den bliver betalt gennem bonus. JØP opgiver hvert år præmien til SKAT for hvert enkelt medlem. Præmien er skattepligtig indkomst og fremgår af rubrik 17 på årsopgørelsen.

Forsikringen omfatter medlemmer under 68 år, som ikke var fyldt 67 år den 1. januar 2018, og som opfylder en af følgende betingelser:

  • du indbetaler til pensionsordningen og er ikke er omfattet af bestemmelserne om pension med høj opsparing
  • du er omfattet af bidragsfri dækning
  • du får udbetalt alderspension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
  • du er fyldt 60 år ved overgang til hvilende medlemskab.

Gruppeforsikringen inkluderer følgende dækninger:

Dødsfaldssum

Dødsfaldssummen udbetales til de(n) begunstigede.

Den kommer til udbetaling, hvis du dør, inden du fylder 68 år. Udbetalingen er skattefri, men der skal betales en boafgift, hvis udbetalingen sker til andre end din ægtefælle eller registrerede partner.

Dødsfaldssummen oprettes altid med standardbegunstigelsen nærmeste pårørende.

Størrelsen af dødsfaldssummen afhænger af, hvor gammel du er, når du dør.

Begunstigelseserklæring til dødsfaldssum

Skat og afgift

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Rammes du, inden du fylder 60 år, af en af de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen, får du udbetalt 150.000 kr. Mellem 60 og 68 år er beløbet 133.000 kr. Udbetalingen er skattefri.

Følgende sygdomme er eksempler på visse kritiske sygdomme:

  • Ondartede kræftformer
  • Blodprop i hjertet
  • Bypass-operation
  • Slagtilfælde

Pjecen Gruppeforsikring indeholder en komplet liste over de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Det er en betingelse for udbetaling, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden.

Invalidesumforsikring

Udbetaling af invalidesummen er skattefri.

Størrelsen af invalidesummen afhænger af, hvor gammel du er, når du får tilkendt invalidepension.

Medlemmer, der modtager invalidesum, kan også være berettiget til invalidepension, og deres børn kan være berettigede til eventuel børnepension.

Skyldes invaliditeten en ulykke, kan du også være berettiget til erstatning fra ulykkesforsikringen.

Ulykkesforsikring

Du kan her læse, hvad Ulykkesforsikring dækker.

Hvor kan jeg anmelde skaden?

Skade opstået ved ulykke skal snarest muligt anmeldes til Codan Forsikring med henvisning til police 646 753 545 3.

Du kan finde skadesanmeldelse til personskade og tandskade her 

Når du har anmeldt skaden til Codan, kan du efterfølgende kontakte Codan på:
Codan Forsikring Skade Ulykke
Gl. Kongevej 60, 1790 København V
Tlf. 33 55 38 30, e-mail: ulykkeskade@codan.dk

Dødsfaldssum

Alder Dødsfaldssum
Under 45 år 1.091.000 kr.
45-54 år 865.000 kr.
55-67 år 546.000 kr.
68 år 0 kr.

Invalidesum

Alder Invalidesum
Under 46 år 250.000 kr.
Under 62 år 150.000 kr.
Fyldt 62 år 0 kr.