Hvordan er dine børn dækket?

Dine børn under 24 år har mulighed for at få udbetalt børnepension fra JØP i forskellige situationer. Der er forskellige regler, alt efter om du er medlem i Afdeling 1 eller Afdeling 2.

Afdeling 1

Hvis du som medlem i Afdeling 1 går på alderspension, tilkendes invalidepension eller dør, vil eventuelle børn være berettiget til en børnepension, indtil barnet fylder 24 år. Børnepensionen svarer til 20 pct. af den pension, du ville have været berettiget til ved alder 67 eller faktisk oppebar.

Afdeling 2

Hvis du som medlem i Afdeling 2 tilkendes invalidepension eller dør, kan eventuelle børn være berettiget til børnepension, indtil barnet fylder 24 år.

Du kan vælge en børnepension mellem 0 og 20 pct. af din alderspension ved alder 68 eller løn. Er du offentligt ansat, kan du vælge en børnepension mellem 1 og 20 pct. af din alderspension ved alder 68 eller af din løn på tegningstidspunktet. Du kan løbende justere pensionen, så den følger din løn.

Vælger du en børnepension, som ikke er i procent af din alderspension, siger vi, at du vælger en kronedækning. Kronedækningen indekseres én gang om året, og dækningen beregnes på et ugaranteret omregningsgrundlag.

Ved overgang til hvilende medlemskab vil børnepensionen som udgangspunkt blive ændret fra en kronedækning til en individuel procentdækning af alderspensionen.

Ved aktualisering bliver dækningen omregnet til en procentdækning og derfor reguleret via bonus – positiv såvel som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

Adoptiv-og stedbørn

Adoptivbørn samt stedbørn, som du forsørger, har samme rettigheder. Stedbarnsforholdet skal være etableret, før barnet fyldte 18 år. Skal et stedbarn have ret til børnepension, skal du være gift med barnets far/mor – samlivsforhold er ikke tilstrækkeligt. Dog gælder særlige regler for børnepension ved død, se nedenfor.

Samlevers børn kan også få udbetalt børnepension ved din død, hvis din samlever opfylder betingelserne for at få udbetalt samleverpension fra fra JØP. Læs mere nedenfor.