Sparer du nok op til pension?

Hvordan vil du leve, når du en dag skal på pension? Sparer du nok op til at indfri de forventninger, du og din familie har?

Du kan her se prognoser for udbetalinger på hhv. JØP Almindelig ordning, Supplerende alderspension og JØP Ratepension. Tallene afhænger af, hvornår du starter din indbetaling, om det et et indskud eller løbende bidrag, og hvornår din pension starter med at udbetales. Det kan give dig et fingerpeg, i forhold til om du sparer nok op.

Du kan også gå på Beregn pension, som ligger under Min pension og se, hvad specikke ændringer i fx dine indbetalinger betyder for din pension. Ud fra det har du et godt værktøj til at vurdere, om du sparer nok op.

Hvis du vil spare mere op, kan du indbetale mere på din JØP Almindelig ordning eller spare op på en JØP Ratepension eller supplerende alderspension.