Bonus

Bonus Bonusberegningen sker i henhold til det tekniske grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Principperne for tilskrivning af bonus blev ændret den 1. januar 2011, hvor JØP gik over til at fastsætte bonussatser, herunder kontorenten forud for regnskabsåret. Det betyder, at vi tilskriver og anvender bonus pr. 1. januar.

Vi har ændret bonusanvendelsen i Afdeling 1 fra 1. januar 2011. Det betyder, at bonus bliver tilskrevet depotet som kontostyrkelser for medlemmer med en højere grundlagsrente end 2 pct. Pensionen vil således ikke blive opskrevet som følge af bonustilskrivningen.

Fra 2011 skete der også den ændring, at pensionerede medlemmer, der er omfattet af JØP’s gruppelivsforsikring, forlods får trukket udgiften til forsikringspræmie for gruppelivsforsikringen af bonus. Er bonus ikke tilstrækkelig til at dække gruppelivspræmien, vil underskuddet blive registreret på en skyggekonto og modregnet i senere bonustilskrivninger.

Hvis der er år med negativ kontorente, kan det medføre et pensionsteknisk underskud, der finansieres af risiko- og administrationsoverskuddet samt ved træk på medlemmernes depoter.

For medlemmer, der har pensionsteknisk underskud, bliver dette underskud dækket forlods af kontorenten.

Hvornår opstår pensionsteknisk underskud?

Pensionsteknisk underskud opstår:

  • når kontorenten har været mindre end grundlagsrenten
  • når din samlede bonus ikke kan dække præmier for fx gruppeforsikringen
  • når den samlede bonus ikke kan dække administrationsomkostningerne
  • når du overfører pensionsteknisk underskud fra tidligere år, som årets bonus ikke kan dække.

Først når det pensionstekniske underskud er dækket, tilskrives en overskydende kontorente til depotet.

Kontorenten og øvrige bonuselementer er betingede. Det betyder, at de fremadrettet kan ændres, men ikke for den bonus, der allerede er tilskrevet.