Forstå din pensionsoversigt

Prognose, nutidskroner og beregning er nogle af de udtryk, vi bruger i forbindelse med din pensionsoversigt. Men hvad betyder de? Det forklarer vi her. 

Prognoseberegning

Din alderspension bliver vist som en prognose, hvor forudsætninger om disse forhold indgår i beregningen. Prognoseberegning betyder, at tallene på din pensionsoversigt er udtryk for et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. Prognosen viser pensionen ved 68 år og er oplyst i nutidskroner, det vil sige, at beløbet er tilbagediskonteret med den forudsatte inflation.

Er du fyldt 68 år, viser vi prognosen ved næste hele alder. Prognosen er ikke bindende for JØP.

I prognosen fastsættes den forventede forrentning på grundlag af en række samfundsforudsætninger, som brancheforeningen Forsikring & Pension sammen med Finansrådet fastlægger. Disse forudsætninger kan til enhver tid ændres. Derudover indgår bl.a. forudsætninger om bidrag, omkostninger, præmie til gruppeforsikringer og risikoforløb.

JØP skiftede beregningsprincipper pr. 1. januar 2011.

Nutidskroner

Hvor stor er din opsparing i virkeligheden? Et beløb på fx 300.000 kroner er jo ikke 300.000 kroner værd om 20 år, fordi priserne (inflationen) stiger med ca. 2 pct. om året, og købekraften dermed falder.

I JØP viser vi din pensionsprognose i nutidskroner. Nutidskroner viser, hvad din pension er værd målt efter dagens priser. Dermed får du et mere retvisende billede af, hvad du kan købe for pengene, når du bliver pensioneret. Hvis din alderspension p.t. lyder på 300.000 kroner, kan du altså regne nogenlunde med, at beløbet også er 300.000 kroner værd, når du til sin tid går på pension.

Modsætningen til nutidskroner kaldes fremtidskroner. Et beløb i fremtidskroner tager ikke højde for prisstigninger.

Vær især opmærksom på forskellen mellem nutidskoner og fremtidskroner, hvis du skal sammenligne pensioner: Om 20 år er en nutidspension på 300.000 kroner rundt regnet lige så meget værd som en fremtidspension på 450.000 kroner ved en årlig inflation på 2 pct.