Det fulde overblik

Du kan se alle dine pensioner på PensionsInfo

Du kan have en eller flere opsparinger, du ikke betaler til fra tidligere job, hvor du havde en anden pensionsordning. På Pensionsinfo kan du se dine tidligere pensionsordninger og selvfølgelig din JØP Almindelig ordning.

Har du omtegnet din pensionsordning i afdeling 1, får du et tillæg til din pension, som en del af din omtegningsbonus, de såkaldte individuelle særlige bonushensættelser. Når du går på pension, bliver de individuelle særlige bonushensættelser udbetalt over 15 år som et tillæg til din pension. Hvis man dør, inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til boet.

Du skal være opmærksom på, at tallet for de individuelle særlige bonushensættelser ikke bliver vist på PensionsInfo. Du kan se tallet på Min pension, hvor du bl.a.også finder din pensionsoversigt og en oversigt over dine indbetalinger.