Fradrag for ekstra indbetalinger i 2018?

Vil du betale indskud på din pensionsordning, kan du enten lave indbetalingen privat eller gennem din arbejdsgiver.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale, men vær opmærksom på, at din samlede indbetaling til ratepension og aldersforsikring ikke overskrider beløbsgrænserne, som gælder for alle dine ratepensioner og aldersforsikringer.

Hvis du vil lave en privat indbetaling:

Du kan indbetale til JØP’s konto i Danske Bank, reg. nr. 3100, kontonr. 1056077.

SATSER FRADRAG 2018 – privat indbetaling

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for:

Alderspension            50.400 kr.
(livsvarig pension)

Ratepension                 54.700 kr.

Aldersforsikring            5.100 kr. (ikke fradragsberettiget)

Aldersforsikring
Der er ikke fradrag for indbetalingen. Du skal være opmærksom på, at du i 2018 højst kan indbetale 5.100 kr. Dog gælder det, at har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen og har du ikke igangsat udbetaling af månedlig pension efter den 1. april 2018, kan du indbetale op til 46.000 kr.
Læs mere her


Ved indbetalingen skal du oplyse:

  • Navn
  • Cpr.nr.
  • Indskud på alderspension xxx kr., ratepension xxx kr., aldersforsikring xxx kr.

OBS: Vi skal have modtaget din indbetaling inden udgangen af 2018. Sidste frist for indbetaling er derfor den 27. december 2018 kl. 16.00 

Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?

Indskud modtaget inden onsdag den 19. december 2018 vil kunne ses på Min Pension inden jul.  Indskud modtaget mellem 19. og 28. december 2018 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2019.

Hvis din arbejdsgiver skal lave indbetaling:

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
  • Beløbet bliver indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension. Hvis du vil have den indbetalt til en anden del af din ordning, skal du kontakte JØP Medlemsservice om dette.

SATSER FRADRAG 2018 – indbetaling via arbejdsgiver

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for:

Alderspension              Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen
(livsvarig pension)

Ratepension                 59.456 kr. (54.700 kr. efter AMB)

Kommer indbetalingen fra arbejdsgiveren i slutningen af december, kan du først se indskuddet på Min pension medio januar 2019.Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag.