Sådan fastsættes din pension i Afdeling 2

Der er 4 elementer, der har betydning for, hvordan din pension vil udvikle sig både i perioden, hvor  du sparer op og når pensionen udbetales.

De 4 elementer er:

  1. Omkostninger
  2. Opsparing
  3. Levealder
  4. Depotrente

De væsentligste faktorer for regulering af pensionen er ændringer i levealderen og udviklingen i depotrenten.

Levealder

Vi lever længere, og især højtuddannede kan se frem til et sundere og mere aktivt liv længere op i årene.

Når den forventede levealder for JØP’s medlemmer skal opgøres, sker det efter Finanstilsynets såkaldte levetids­model.

Når den forventede levealder bliver justeret, får det betydning for den ugaranterede tillægspension. Ved en isoleret betragtning af levealderen, vil en forventet forbedring til levealderen betyde, at pensionen skal nedsættes en smule, idet den skal række lidt længere.  Du kan læse mere om Finanstilsynets levetidsmodel her

Depotrente

JØP vil sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast. Derfor er pensionsproduktet for størstedelen af medlemmerne i JØP ”Markedsrente med udjævning” – en tilpasset gennemsnitsrenteordning, som indeholder fordelene ved markedsrente.

Idéen er, at medlemmerne skal have en fair andel af de afkast, pensionskassen opnår. Da det er de faktiske afkast, der udjævnes, betyder det, at pensionerne både kan blive sat op og ned, hvis virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

Det er et bærende princip i JØP, at alle midlerne i pensionskassen tilhører medlemmerne og skal fordeles til dem over tid. Introduktionen af ”Markedsrente med udjævning” sætter fordelingen i system og håndterer udsving i reserverne som følge af udsving i afkastet. Ved at man over en længere periode udjævner markedsafkastene via fastsættelsen af depotrenten, kan man dermed skabe mere stabile pensioner uden at skulle omlægge til meget sikre aktiver, som har lavere afkastforventning.

Markedsrente med udjævning gælder for størstedelen af medlemmerne, dog ikke hvis du valgte at fastholde din pensionsordning ved omvalgene i 2011/12.