Aldersforsikring

En aldersforsikring udbetales som et engangsbeløb.

Indbetaling

Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du i 2019 indbetale op til 5.200 kr.

Har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du som udgangspunkt i 2019 indbetale op til 48.000 kr. Det gælder dog ikke, hvis du fra den 1. april 2018 har igangsat udbetaling af en månedlig pension fra en pensionsordning.

Indbetaler du til flere pensionsselskaber, gælder indbetalingsgrænserne ovenfor, for alle under ét. Overskrider din samlede indbetaling beløbsgrænserne, pålægges du en ekstra afgift på 20-40 pct.

Indbetalingen skal ske som privat bidrag og indskud, ligesom du kan overføre tidligere aldersforsikringer til pensionsordningen i JØP.

Du har ikke fradrag for indbetalingerne, og du betaler 15,3 % i skat af afkastet på ordningen.

Udbetaling

Du kan få udbetalt aldersforsikringen, når du fylder 60 år, hvis din pensionsordning er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan aldersforsikringen udbetales 5 år, før du kan gå på folkepension.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. januar 2018, kan aldersforsikringen udbetales 3 år, før du kan gå på folkepension.

Aldersforsikringen kan senest udbetales 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Vil du have aldersopsparingen udbetalt, før du når din pensionsalder, skal du betale 20 % i afgift til staten. Aldersforsikring modregnes ikke i sociale ydelser, men der kan være modregning i efterlønnen.

Udbetalingen er skattefri.

Sådan er dine pårørende sikret

Din aldersforsikring bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du selv har modtaget udbetalingen. Dine pårørende skal ikke betale skat af udbetalingen, men afhængig af hvem udbetalingen sker til, skal der betales boafgift efter boafgiftslovens bestemmelser. Har du ikke indsat en begunstiget, tilfalder din aldersforsikring dine nærmeste pårørende.

Omkostninger

JØP opkræver i 2019 10 kr. pr. måned i faste administrationsomkostninger samt 0,7 pct. (maks. 800 kr.) af indbetalingerne i det enkelte år for at administrere din aldersforsikring.

Sådan opretter og indbetaler du til aldersforsikring

Aldersforsikringen bliver oprettet, når vi modtager din indbetaling

På joep.dk logger du på Min pension med NemID, her kan du bestille indbetalingskort.