Til- og fravalg af ægtefælle/ samleverpension

Er du optaget i JØP efter den 1. januar 2017, er du omfattet af afdeling 2 og optaget uden en ægtefælle-/samleverpension.

Er du optaget i JØP inden den 1. januar 2017 og omfattet af afdeling 2, er du optaget med en ægtefælle-/samleverpension.

 

Du har mulighed for at til- og fravælge ægtefællepensionen, så længe du ikke modtager pension fra JØP. Du har følgende valgmuligheder:

  • En livsvarig pension, som udbetales, så længe din ægtefælle eller samlever lever.
  • En 10-årig pension, som udbetales, så længe din ægtefælle eller samlever lever, dog højst 10 år.
  • Ingen pension.

Sker dit tilvalg, senest en måned efter indgåelse af ægteskab/registreret partnerskab, er pensionsdækningen ikke omfattet af en yderligere klausulperiode. Til- og fravalg af ægtefællepension påvirker størrelsen af dine øvrige dækninger.

Læs også