Adgangsgivende uddannelser

Følgende uddannelser på både kandidat- og bachelorniveau giver ret til at blive optaget i JØP:

 • AAD
 • AAE
 • Cand.act. (dog ikke forskere og undervisere)
 • Cand.adm.pol.
 • Cand.adm.soc.
 • Cand.comm. (SKAL have et samfundsvidenskabeligt overbygningsfag, der IKKE er gymnasierelateret)
 • Cand.komb.
 • Cand.IT. alle retninger (forudsat du er optaget på overbygningsuddannelsen på grundlag af en akademisk bacheloruddannelse indenfor det samfundsvidenskabelige område)
 • Cand.jur.
 • Cand.merc. – alle retninger
 • Cand.negot.
 • Cand.oecon.
 • Cand.polit.
 • Cand.P.R.
 • Cand.public.
 • Cand.rer.soc.
 • Cand.samf.
 • Cand.pæd.soc.
 • Cand.scient.adm.
 • Cand.scient.oecon.
 • Cand.scient.pol.
 • Cand.scient.san.publ. (forudsat du er optaget på overbygningsuddannelsen på grundlag af en akademisk bacheloruddannelse indenfor det samfundsvidenskabelige område)
 • Cand.scient.soc. (dog ikke hvis uddannelsen overvejende består af antropologi og etnografi)
 • Mag.scient.soc. (dog ikke hvis uddannelsen overvejende består af antropologi og etnografi)
 • Cand.soc.
 • Cand.stat.
 • Cand.techn.soc.
 • Statsautoriserede revisorer
 • SPRØK-uddannelsen både bachelor og kandidat (cand.merc.int.).

HA-uddannelsen: Alle retninger giver ret til optagelse.

HD-uddannelsen giver ret til optagelse.

Alle bacheloruddannelser, som i øvrigt giver adgang til ovennævnte kandidatuddannelser, HVIS de har et væsentligt juridisk og/eller økonomisk indhold.

Alle licientiat, ph.d.-uddannelser og doktorgrader inden for ovennævnte uddannelser.

Desuden følgende masteruddannelser:

EDA, EMBA, MBA, MPA, MPP, MPM

Underviser på seminarier og folkehøjskoler skal være medlem af MP Pension uanset uddannelse.

Du skal endvidere:

 • være ansat i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende indgået mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver. Overenskomsten skal indebære pligt til medlemskab af JØP
 • være ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer, at der betales pensionsbidrag til JØP
 • drive selvstændigt erhverv.

Det er muligt at blive optaget i JØP som selvbetaler, hvis du har en af de nævnte uddannelser, og du ønsker at oprette en ratepension.