Hvornår kan du få udbetalt pension?

Din pensionsudbetalingsalder er det tidligste tidspunkt, du kan få pensionen udbetalt på.

Pension fra JØP

Er din pensionsordning indgået før den 1. maj 2007, kan du gå på alderspension fra JØP, når du fylder 60 år (tidligste pensionsalder).

Er din pensionsordning indgået mellem den 1. maj 2007 og den 31. december 2017, er din tidligste pensionsalder, fem år før din folkepensionsalder. Folkepensionsalderen fremgår af skemaet herunder.

Er din pensionsordning indgået efter den 1. januar 2018, er din tidligste pensionsalder tre år før din folkepensionsalder.

Folkepension

Tidspunktet for udbetaling af din folkepension afhænger af din alder.

I skemaet herunder fremgår folkepensionsalderen samt udbetalingslængden af efterlønnen. Efterlønnen ophører på det tidspunkt, du når folkepensionsalderen.

Fødselsår Folkepensionsalder Hvor mange år på efterløn?
1953 – 2. halvår 65 år 5 år
1954 – 1. halvår 65 ½ år 5 år
1954 – 2. halvår 66 år 5 år
1955 – 1. halvår 66 ½ år 5 år
1955 – 2. halvår 67 år 5 år
1956 – 1. halvår 67 år 4 ½ år
1956 – 2. halvår til 1958 – 2. halvår 67 år 4 år
1959 – 1. halvår 67 år 3 ½ år
1959 – 2. halvår til 1962 – 2. halvår 67 år 3 år
1963 – 1. halvår til 1966 – 2. halvår 68 år 3 år

Hvis levealderen fortsætter med at stige, vil folkepensionsalderen blive forhøjet, hvilket vil medføre, at tidligste pensionsalder vil blive forhøjet.