Snart på pension

Du kan tidligst gå på alderspension som 60-årig og senest som 80-årig. Jo senere du går pension, jo større bliver din udbetaling.

Du kan vælge mellem hel eller delvis pension fra JØP, efterløn fra arbejdsløshedskassen, eller hvis du er født før den 1/1 1959 delpension fra det offentlige.

Folkepensionsalderen er 65-68 år. I JØP kan du gå på alderspension som 60-65-årig, afhængig af hvornår pensionsordningen er oprettet. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Vær opmærksom på, at du har ret til folkepension fra den 1. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen. Du kan søge folkepension, et halvt år inden du har ret til folkepension. Ansøgningen findes på borger.dk.

Du kan have mulighed for en seniorordning på dit arbejde. Det er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Læs mere om seniorordninger på Djøf’s hjemmeside.