Snart på pension

Du kan tidligst gå på alderspension som 60-årig og senest som 80-årig. Jo senere du går pension, jo større bliver din udbetaling.

Når du ønsker at gå på pension, skal du kontakte JØP, ca. to måneder før du ønsker pensionsudbetalingen sat i gang. Herefter sender vi dig et brev, der viser den beregnede pensions størrelse ved de forskellige valgmuligheder.

Hvornår du tidligst kan starte udbetaling af din pension afhænger af din alder samt hvornår din pensionsordning er oprettet. Du kan læse mere om det nederst på siden under “Hvornår kan du få udbetalt pension?”. Pensionen kan først udbetales, når du fratræder din pensionsberettigende stilling. Du kan evt. fratræde delvist (gå på delpension). Så får du en delvis udbetaling af alderspensionen.

Supplerende engangsydelse (engangsbeløb)

Har du sparet op til supplerende engangsydelse, har du mulighed for at få en del af din alderspension udbetalt som et engangsbeløb. Efter udbetaling af supplerende engangsydelse bliver de øvrige pensioner mindre. Engangsydelsen kan udbetales, fra du fylder 60 år. Det gælder, uanset om du går på alderspension eller ej og uanset, om du har en kapitalpension i en bank, som du ikke ønsker at få udbetalt.

Vær opmærksom på, at supplerende engangsydelsen skal udbetales senest samtidig med udbetaling af løbende pension.

Pr. 1. januar 2013 er den Supplerende engangsydelse en hvilende ordning som et led i skattereformen.

Børnepension

Hvis din pensionsordning omfatter børnepension ved alderspensionering og har du børn, som ikke er fyldt 24 år, når du går på pension, vil børnene få børnepension. Når du søger om udbetaling af alderspension, skal du derfor også ansøge om børnepension, læs og søg her.

Kapitalisering

Hvis din løbende grundlagspension er under 10.900 kr. (2019) om året, kan du i afdeling 1 vælge at få alderspensionen kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb.  Det samme gælder for en eventuel børnepension. Hvis du er i afdeling 2 skal al løbende grundlagspension under 10.900 kr. (2019) om året kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb. Du betaler afgift til staten af engangsbeløbet.

Hvis hele din pensionsordning bliver kapitaliseret og udbetalt, har du ikke længere pensionsrettigheder i JØP.

Omkostninger ved delpensionering

Når du går på delpension, betaler du omkostninger hver gang, du ændrer på din udbetaling (tager en ny del ud). Hvis du fx starter med at få 20 pct. af din pension udbetalt og efter en periode vælger at få yderligere 20 pct. udbetalt, betaler du omkostninger af begge deludbetalinger samt af den resterende del, som du har stående tilbage. Disse omkostninger falder ikke væk, når du går på fuld pension, da de er knyttet til din ordning. Omkostningerne vil også knytte sig til en eventuel ægtefælle- eller samleverpension, som bliver udbetalt efter din død.

Seniorordning

Du kan have mulighed for en seniorordning på dit arbejde. Det er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Læs mere om seniorordninger på Djøf’s hjemmeside.

Efterløn

Efterlønsalderen er fleksibel, så det er dit fødselsår, der afgør, hvornår du kan gå på efterløn. Hvis du får udbetalt efterløn, bør du orientere din a-kasse om den udbetalte pension, for at sikre at din efterløn bliver modregnet korrekt.

Du kan finde de væsentligste regler i pjecen ‘Snart på pension’ nederst på denne side.

Du kan søge nærmere oplysninger i din a-kasse, da det er dem, der administrerer efterlønsordningen.

Folkepension

Din ret til udbetaling af folkepension afhænger af din alder. Du finder din alder for folkepension nederst på siden under ”Hvornår kan du få udbetalt pension?”

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Vær opmærksom på, at du har ret til folkepension fra den 1. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen. Du kan søge folkepension, et halvt år inden du har ret til folkepension. Ansøgningen findes på Borger.dk