Alders- og invalidepension

Du kan på Min pension komme ind på dine personlige oplysninger og se din alderspension eller invalidepension.

Som første skærmbillede vises et pensionsoverblik. Foroven på siden finder du forskellige menupunkter, som du kan åbne ved at klikke på punktet.

Pensionsoverblikket viser din årlige pension samt dine supplerende dækninger.

Medlemmer i afdeling 1, der har omtegnet deres pensionsordning pr. 1. januar 2012 eller 1. januar 2013, har fået tildelt individuelle særlige bonushensættelser.

JØP almindelig ordning
Supplerende dækninger omfatter ægtefælle-/samleverpension ved død og eventuelt livsforsikringssum samt forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, hvis du fortsat er dækket af gruppelivsforsikringen.

Supplerende alderspension
Der er ingen supplerende dækninger til supplerende alderspension.

Ratepension
Der vises udbetalingen, i tilfælde af du dør. Beløbet udbetales til nærmeste pårørende, medmindre du har indsat en begunstiget.

Depotoversigt. Depotoversigten viser størrelsen af dit depot.

Pensionsoversigt. Her vises den aktuelle pensionsoversigt.

Udbetalinger. Her kan du se udbetalingerne år-til-dato, og hvor meget der er trukket i skat.

Pensionisttillæg i afdeling 1
Der udbetales pensionisttillæg til medlemmer i Afdeling 1, der ikke har omtegnet deres pensionsordning pr. 1. januar 2019. Herefter bortfalder tillægget. Du kan under ‘Udbetalinger’ se, om du får udbetalt pensionisttillæg, idet januarpensionen vil være større end pensionen i de øvrige måneder. Der udbetales også pensionisttillæg til ægtefælle- og samleverpensionister efter medlemmer i afdeling 1 og til børnepensionister i afdeling 1, hvis medlemmet ikke har omtegnet sin pension i 2012 eller 2013.