Når du er pensionist

Din pension i JØP består af et grundbeløb og et tillæg. På Min pension kan du se dine pensionsudbetalinger.

Din pension kan blive udbetalt som grundlagspension eller omregningspension. JØP indberetter pensionsudbetalingerne til SKAT.

Du kan nedenfor læse mere alderspension m.m.