Hvis du får job i udlandet

Der gælder særlige regler, hvis du får et job i udlandet, afhængigt af om du fortsat betaler skat i Danmark eller ej.

Skattepligtig i Danmark

Der sker ingen ændringer i din pensionsordning, hvis du fortsætter med at betale skat i Danmark. Du eller din arbejdsgiver kan fortsætte med at indbetale til pensionsordningen som før.

Ikke skattepligtig i Danmark

Hvis du ikke betaler skat i Danmark, kan du undersøge, om du kan få fradrag for indbetalingen til pensionsordningen i det land, du er skattepligtig i. JØP kan tilbyde følgende to følgende muligheder til dig, der flytter til udlandet og ikke længere betaler skat i Danmark, men som stadig ønsker at bevare nogle aktive dækninger i JØP:

1. Bidragsfri dækning
Du har mulighed for at have bidragsfri dækning i op til fire år, når du er udstationeret. I den bidragsfrie periode bevarer du dine hidtidige rettigheder til pension og gruppeforsikring. JØP modregner dog de omkostninger, der er forbundet med at opretholde din pensionsdækning, i dit depot.

Når du igen bliver skattepligtig i Danmark, kan du reetablere pensionsordningen ved at indbetale det manglende bidrag som et engangsbeløb. Du kan trække hele beløbet fra i skat.

Du får fradrag for hele indbetalingen med det samme, hvis den foretages gennem din arbejdsgiver. Der er andre fradragsregler, hvis du selv foretager indbetalingen. Det kan betyde, at fradraget fordeles over flere år afhængig af beløbets størrelse.

2. Pension Udland (§ 53A)

Når du ikke betaler skat af din indkomst i Danmark, kan du ikke få fradrag for dine indbetalinger til din pensionsordning i JØP. Men hvis du alligevel vil fortsætte med dine indbetalinger til JØP og på den måde vedligeholde dine forsikringsordninger og opsparing, vil du med en § 53A-ordning kunne få den del af din pensionsordning, som du har indbetalt under dit udlandsophold, udbetalt uden at betale skat. Du skal dog indbetale til JØP fra et dansk pengeinstitut.

Normalt indbetaler JØP hvert år pensionsafkastskat på dine vegne. Denne skat udgør 15,3 pct. Når du ikke betaler skat til Danmark, kan du søge SKAT om en ”friholdelseserklæring”, så du ikke skal betale pensionsafkastskat.

Du skal selv søge SKAT om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat. Så snart du har fået fritagelseserklæringen, skal du sende den til os.

Når du betaler skat i Danmark, er der et loft for, hvor meget du selv må indbetale på din pensions­opsparing. Men når du ikke betaler skat i Danmark, er der ikke noget loft.

Inden du rejser ud

Kontakt os, så vi kan tale om, hvilken dækning der passer dig bedst, mens du er bortrejst. Vi råder dig også til at sætte dig ind i skattereglerne i det land, du skal arbejde i. Det kan desuden være en god ide at få råd og vejledning fra en revisor, så du får et overblik over din samlede økonomi.

Når du kommer hjem igen og skal betale skat i Danmark

  • Du kan lade din udlandsordning stå som en hvilende ordning uden gruppeforsikringer. Så bliver den udbetalt skattefrit, når du når pensionsudbetalingsalderen.
  • Du kan også vælge at flytte denne del til din fradragsberettiget ordning i JØP, så du betaler pensions­afkastskat af dit samlede depot. Ved overførslen får du fradrag for indbetalingerne.

Når du kommer hjem og skal betale skat i Danmark, skal du igen betale pensionsafkastskat. Du skal desuden betale kapitalindkomstskat for det overskud, som skyldes indbetalinger fra din tid i udlandet.

Hvis du har søgt SKAT om fritagelse for pensionsafkastskat, skal du huske at give SKAT og JØP besked om, at du igen er skattepligtig.

Læs også