Ændringer i Afdeling 1, ikke-omtegnet og tilbud om omvalg til Afdeling 2

Baggrund for nedsættelse af pensions- og forsikringsdækningerne

Er du medlem i Afdeling 1, ikke-omtegnet, så kan en stor del af pensionen være omfattet af en ubetinget pensionsdækning fra en tid, hvor renten var høj, og levetiden i samfundet var lavere. Men situationen har ændret sig, og medlemmerne lever længere, og renten har været lav i mange år. Det betyder, at der ikke er råd til at betale for tillægspensionen til medlemmer i Afdeling 1, ikke-omtegnet, som endnu har tillægspensionen. Tillægspensionen udgør forskellen på grundlagspensionen og omregningspensionen.

Når JØP fra den 1. december 2018 kun udbetaler grundlagspension, vil mange medlemmer derfor opleve, at deres pension bliver reduceret. Det samme gælder en eventuel invalide-, ægtefælle- og børnepension.

Beslutningen er truffet for at sikre, at den lave rente og de øgede levetider ikke skal påføre de øvrige medlemmer af pensionskassen, som ikke er omfattet af en ubetinget pensionsordning, omkostninger.

Mulighed for omvalg til Afdeling 2

Ultimo oktober 2018 får alle medlemmer i Afdeling 1, ikke-omtegnet tilbud om at vælge om til Afdeling 2 med virkning fra den 1. december 2018. Pensionen i Afdeling 2 vil som udgangspunkt være højere end i Afdeling 1. Pensionen er også forbundet med større usikkerhed, og du skal derfor være særligt opmærksom på, at størrelsen af pensionen kan variere over tid i både opadgående og nedadgående retning. Pensionen kan blandt andet ændres pga. udviklingen i afkast, inflation, rente og levetider.

Du skal også være opmærksom på, at omvalget er en mulighed, du kan benytte. På baggrund af det valgmateriale, som JØP udsender ultimo oktober 2018, er det op til dig at vurdere, om omvalget er interessant. Det vil være forskelligt fra medlem til medlem.

Omvalgsmuligheden har været efterspurgt af medlemmerne i Afdeling 1 i en årrække pga. et ønske om mere produktfleksibilitet og større valgfrihed, som Afdeling 2 har. Du kan herunder se de produktmuligheder, du kan opnå ved omvalg til Afdeling 2. Pensionister vil ikke kunne ændre deres pensionsdækninger, men vil også få tilbudt omvalg til Afdeling 2 for at opnå højere, men også mere risikofyldt pension.

Vejledning: Vi har udarbejdet en række vejledninger og videoer som supplement til tilbuddet om omvalg til Afdeling 2.

Forløbet frem til omvalget

Beslutningen om at gennemføre omvalget til Afdeling 2 blev meddelt af formanden på generalforsamlingen den 18. april 2018.

JØP sender hvert medlem omfattet af Afdeling 1, ikke-omtegnet to breve. Brevene lægges i e-Boks.

Det første brev vil være hos medlemmerne den 30./31. august 2018. Dette brev er primært et varslingsbrev om den forestående reduktion af pensionerne og muligheden for omvalg til Afdeling 2. Der er således ikke individuelle oplysninger i brevet.

Det andet brev vil være hos medlemmerne ultimo oktober 2018. Dette brev vil indeholde de individuelle oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmerne kan træffe den rigtige beslutning.

JØP vil afholde medlemsmøder efter udsendelsen af det andet brev. Møderne vil blive annonceret her på hjemmesiden primo oktober, ligesom tilmelding til møderne også vil ske via hjemmesiden.

Vi har her på siden udarbejdet en række spørgsmål og svar, som du finder i boksen nedenfor.

Hjemmel til ændringerne

Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte og helt fjerne tillægspensionen, som er udbetaling af bonus. Hjemlen findes i vedtægtens § 11.

Jeg modtager alderspension

Det er vigtigt, at du er meget opmærksom på, at du vælger den beskrivelse, som passer på dig, der modtager alderspension.

Du finder de forskellige beskrivelser her:

Spørgsmål og svar om omvalget til Afdeling 2. Find de mest gængse spørgsmål og svar her