Hvem skal have pengene?

Der er fire dækninger i JØP, som du har mulighed for at indsætte begunstigede til: JØP Ratepension, aldersforsikring, livsforsikringen og ugifteydelsen (kun i afdeling 1). Har du ikke har indsat begunstigede, går beløbet automatisk til nærmeste pårørende.

JØP Ratepension og aldersforsikring

I stedet for nærmeste pårørende kan du vælge at indsætte en begunstiget, som kan være din ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, samlever (der har fælles bopæl med dig ved indsættelsen), dine børn eller deres børn osv, stedbørn eller stedbørns børn osv. Du kan også indsætte din samlevers livsarvinger eller bestemme, at udbetalingen skal ske til dit bo.

Vil du indsætte en begunstiget, skal du udfylde begunstigelseserklæringen til ratepension og aldersforsikring, som du finder nederst på siden og sende den ind til os, gerne på joep@joep.dk

Vær opmærksom på, at hvis du har oprettet ratepensionen før 1. januar 2008, gælder den tidligere definition af nærmeste pårørende, medmindre du har valgt at blive omfattet af den nye definition. Efter den tidligere gældende definition indgår en samlever ikke som nærmeste pårørende. Ønsker du at blive omfattet af den nye definition, skal du kontakte JØP.

Livsforsikring

På din livsforsikring kan du indsætte hvem som helst, fx en samlever eller dine børn. Det kan også være en ven eller et familiemedlem, som du ikke bor sammen med. Er der ingen ægtefælle, samlever, børn eller andre legale arvinger, særligt begunstigede eller testamentsarvinger, udbetales livsforsikringen ikke.

Vil du indsætte en særlig begunstiget til livsforsikringssummen, skal du gøre det via Forenede Gruppelivs hjemmeside, www.fg.dk, hvor du logger ind på Mit Gruppeliv med dit NemID. Når du er logget ind, kan du indsætte den/de personer, du ønsker, der skal modtage udbetalingen fra livsforsikringen.

Alternativt kan du udfylde en begunstigelseserklæring. Den finder du på Forenede Gruppelivs hjemmeside her.

Du skal på erklæringen angive Gruppelivsaftale nr.: 68023 og navn: JØP.

Ugifteydelsen - kun i afdeling 1

Vil du indsætte en begunstiget på din ugifteydelse, kan du enten indsætte dine livsarvinger (dine børn, deres børn osv), eller din samlever.

Når du har indsat en begunstiget, udbetales ugifteydelsen uden om dit bo, direkte til den berettigede. Det betyder bl.a., at dine eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på ugifteydelsen.

Vil du indsætte en begunstiget, skal du bruge erklæringen sidst i brochuren samleverpension. Erklæringen skal du sende til os, gerne på joep@joep.dk 

Indsætter du din samlever, skal du sammen med erklæringen vedlægge jeres folkeregisterattester, som dokumenterer, at I har fælles bopæl. Det er uden betydning, hvor længe I har boet sammen, når du indsender den, men det er en betingelse, at I bor sammen på indsættelsestidspunktet.

Du kan til enhver tid ændre begunstigelsen. Hvis du fortryder, at din samlever skal have udbetalt ugifteydelsen, når du dør, skal du skriftligt meddele os, at du ændrer begunstigelsen.

Du skal være opmærksom på, at selv om jeres samliv ophører, så ændrer det ikke på begunstigelsen. Det skal du selv gøre, for vi udbetaler efter det, der står på begunstigelsen.

Husk at begunstigelsen kun får retsvirkning, hvis den meddeles JØP skriftligt.

Vælge at ugifteydelsen indgår i boet

Du kan også vælge, at din ugifteydelse skal udbetales til dit bo. Hvis du vælger den løsning, bliver pengene fordelt i henhold til dit testamente eller efter arvelovens regler.

Fordelen er, at du her kan fratrække et bundfradrag (se www.skat.dk), inden der bliver trukket boafgift, og arven bliver udbetalt. Det har kun betydning, hvis boet uden ugifteydelsen er mindre end det aktuelle bundfradrag. Ulempen ved at lade ugifteydelsen indgå i boet er, at eventuelle kreditorer vil få andel i ugifteydelsen, i det omfang kreditorernes krav ikke dækkes af boets øvrige formue. Kreditorerne får derimod ikke andel i ugifteydelsen, hvis den bliver udbetalt direkte til arvingerne. Ved behandlingen af boet trækker skifteretten / bobehandleren boafgiften fra, inden arven bliver udbetalt.