Administrationsomkostninger 2017

Der er fastsat følgende administrationsomkostninger for 2017. Omkostningssatserne kan til enhver tid ændres med fremadrettet virkning.

Administrationsomkostninger for 2017

  Almindelig JØP-ordning og udland Supplerende alderspension, Ratepension og Aldersforsikring
Faste omkostninger 
25 kr./mdl. 10 kr./mdl.
Variable omkostninger 
0,7 % maks. 800 kr./år 0,7 % maks. 800 kr./år
Variabel omkostning pr. indskud 
0,7 % maks. 800 kr./år 0,7 % maks. 800 kr./år

Administrationsomkostninger bliver opkrævet efter reglerne i JØP's forsikringstekniske grundlag.

Gruppeforsikringer

Den samlede pris for gruppeforsikringerne er 2.250 kr. i 2017. Beløbet oplyses af JØP til SKAT, da det er skattepligtigt.

Udtrædelse

Ved udtrædelse tages et gebyr på 5 pct. af udtrædelsesgodtgørelsen, dog maksimalt 900 kr. Hvis udtrædelsesgodtgørelsen overføres til en anden obligatorisk pensionsordning i forbindelse med jobskifte, betaler du ikke gebyr.

Omkostningsnøgletal

Alle pensionsinstitutter skal opgøre omkostningsnøgletal i deres regnskab. 
Tabellen viser JØP's omkostningsprocent (endelig opgørelse) af medlemsbidrag og omkostninger pr. medlem i kroner over den seneste femårs periode.


2015
2014
2013
2012
2011*
Omkostningsprocent af medlemsbidrag 1,3
1,7 
2,1 
2,2
2,7
Omkostninger pr. medlem, kr.  675 
 894 
1.044
1.106 
1.311 

* Omkostningerne er påvirket af engangsomkostningen i afdeling 1 som følge af tilbuddet til medlemmerne om omtegning.