Syv gode grunde til at være medlem

 

Du får løbende pension hele livet

Vores fornemste opgave er at skaffe vores medlemmer en høj alderspension. Som medlem af JØP er du sikret løbende pension hele livet, uanset hvor gammel du bliver. Selvom du bliver meget ældre, end vi havde forudset og beregnet din pension efter, vil du fortsat få udbetalt din alderspension. Din ordning er i princippet uudtømmelig, fordi du sparer op til rettigheder og ikke en pose penge med dit navn på. Det er samtidig forskellen fra fx ratepensioner, hvor udbetalingen ophører, når kassen er tom.

Det er din pensionskasse

JØP er medlemmernes pensionskasse. Den ejes og ledes af medlemmerne, fordi medindflydelse og medlemsdemokrati er JØP's varemærke. Alle medlemmer kan vælges direkte til bestyrelsen, og det er de direkte valgte medlemmer, der har flertal. Det giver afgørende indflydelse på, hvordan pengene forvaltes, og hvilke pensioner du kan få.

Vi varetager kun én interesse, nemlig din. Hver en krone vender hjem til dig og dine kollegaer. Her er ingen snæver ejerkreds, der løbende trækker penge ud af systemet. Det giver højere pensioner.

Din forsikring i højsædet

Ud over en livsvarig alderspension sikrer en pensionsordning i JØP både dig og din familie, hvis du bliver invalid eller dør tidligt. Alle vores medlemmer skal have råd hele livet - også dem, for hvem livet former sig anderledes end 'planlagt'.

JØP's pensionsordning omfatter ud over alderspension:

  • Invalidepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Gruppeforsikring, som består af livs-, invalide- og ulykkesforsikring samt en forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Du kan få konto i Lægernes Pensionsbank

Vi samarbejder med Lægernes Pensionsbank. Det giver vores medlemmer og deres husstand mulighed for at benytte Lægernes Pensionsbank.

Lægernes Pensionsbank er meget konkurrencedygtig, og gennem samarbejdet med banken er det muligt for medlemmer af JØP at oprette en række kontotyper med tilhørende serviceprodukter (depoter, webbank, PBS og VISA/Dankort) i banken.

Du har lave administrationsomkostninger

Vi får hovedparten af vores medlemmer via de overenskomster, som indgås mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Det sparer assurandører og annonceudgifter - penge, der kommer medlemmerne til gode. Men det rummer samtidig en forpligtelse over for medlemmerne til at være mindst lige så konkurrencedygtig som andre pensionskasser, pensionsselskaber og banker.

Du får glæde af 'gode liv'

Vores medlemmer er 'gode liv'. Det betyder højere pensioner, fordi de penge, som hvert år spares på fx invalidepensioner, sendes tilbage til medlemmerne. Og det er ikke ubetydelige beløb. Faktisk har det de senere år svaret til et afkast på over 1 pct.

Du får et pænt investeringsafkast

Vi klarer konkurrencen fint, og vi leverer generelt et afkast, der er bedre end sektorens gennemsnitsafkast. Det afkast, som JØP opnår, tilhører alene medlemmerne, da der ikke er aktionærer, som kræver deres del i overskuddet.

Du kan læse mere om vores afkast under  Investeringer. Her finder du også en afkastsammenligning.

 Løbende pension hele livet