Få en fordelagtig bankkonto

JØP samarbejder med Lægernes Bank, og det betyder, at både du som medlem og din husstand har mulighed for at benytte Lægernes Bank.

Lægernes Bank er meget konkurrencedygtig, og gennem samarbejdet med banken er det muligt for medlemmer af JØP at oprette en række kontotyper med tilhørende serviceprodukter (depoter, netbank, PBS og VISA/Dankort) i banken.

Produkter

I Lægernes Bank kan du oprette:

  • Multikonto (indlån på anfordring, kan anvendes som lønkonto)
  • Børneopsparing
  • Aldersopsparing (kan placeres som indlån og i individuelt depot)
  • Ratepension (kan placeres som indlån og i individuelt depot)
  • Banken tilbyder desuden individuel porteføljepleje af både pensionsopsparing og frie midler
  • Parkeringskonto
  • Selvpension
  • Indeksopsparing.

Når din samlede pensionsopsparing i Lægernes Bank overstiger 50.000 kr., kan du få tilknyttet en kassekredit på 50.000 kr. til din Multikonto.

Du skal være opmærksom på, at banken alene tilbyder de beskrevne produkter og ikke tilbyder andre udlån.

Det er JØP's vurdering, at tilbuddet om at blive kunde i Lægernes Bank er attraktivt.