Separation og skilsmisse

Din pensionsordning i JØP er en kollektiv ordning med løbende udbetalinger, som i forbindelse med separation/skilsmisse alene er omfattet af reglerne i lov nr. 147 af 30.05.2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Værdien af din pensionsordning skal ikke medregnes ved bodeling. Hvis du dør i separationsperioden, vil din fraseparerede ægtefælle være berettiget til ægtefællepension.

Efter skilsmissen vil din fraskilte ægtefælle være berettiget til ægtefællepension, hvis der i forbindelse med skilsmissen er aftalt/pålagt pligt til at yde hustrubidrag. Hvis bidragspligten er tidsbegrænset, vil den fraskilte ægtefælle dog kun være berettiget til at modtage ægtefællepension i samme begrænsede tidsrum.

Har du spørgsmål, så kontakt os.