Historisk afkast

JØP’s samlede afkast sammenlignet med andre grupper af pensionskasser og selskaber over forskellige tidsperioder.

I tabellen ses det samlede årlige afkast for JØP over forskellige tidsperioder sammenlignet med forskellige selskabsgrupper samt sektorens gennemsnit i de samme tidsperioder.

Tabellen er opdateret til og med 2016.