Afkast

Månedsrapport for august

ÅTD-afkastet i JØP lå den 31. august på 2,2 %, hvilket er en stigning på 0,4 %-point i forhold til ultimo juli. Månedsafkastet skal tilskrives aktier, som var største bidragsyder kombineret med udviklingen i obligationer og reale aktiver, der også resulterede i positive bidrag. Afkastet på kreditobligationer forblev svagt negativt til trods for et positivt performancebidrag.  

De fundamentale økonomiske nøgletal i Europa og USA befinder sig fortsat på stabile niveauer, hvilket understøtter den underliggende vækst i økonomierne og bidrager til et gunstigt investeringsmiljø. I USA blev regnskabssæsonen for halvåret afsluttet med godkendte indtjenings- og vækstrater, hvilket udmøntede sig i, at amerikanske aktier steg med 6,6 % og sendte de ledende indeks på rekordniveauer. Ligeledes indfriede inflationsudviklingen i USA forventningerne, hvilket den amerikanske centralbank understregede på mødet i Jackson Hole, hvor udmeldingerne om normalisering af det amerikanske renteniveauet ikke blev ændret.  

Der er ingen tvivl om, at de globale makropolitiske begivenheder endnu engang har haft størst indvirkning på den finansielle regionale usikkerhed og dermed fortsat har tiltrukket investorernes opmærksomhed. Foruden den globale handelskonflikt og udfordringerne i Europa vedrørende de afsluttende Brexitforhandlinger og italienske budgetforhandlinger bød måneden på ny politisk støj i form af et muligt ændret NAFTA-samarbejde samt nye handelssanktioner mod Iran, Rusland og Tyrkiet. Selvom risikobilledet konstant endevendes, synes investorernes risikovillighed intakt – måske ud fra en forventning om, at uroen om handelskrigen snart vil stilne af, og man vil fokusere på omfanget af den globale handel. Anderledes slår den makropolitiske usikkerhed igennem på Emerging markets, hvor risikofyldte aktiver fortsat er i modvind. 

* Afkastet er inkl. omkostninger.

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

DKK mio.  Markedsværdi

Afkast år
 til dato

Investeringsprofil JØP 60.431 -0,3%  
       
Obligationer 23.562 2,2%  
Aktier 22.297 -3,1%  
Kreditobl. 8.527 1,5%  
Reale aktiver 9.199 1,1%  
den 30. juni på 5,0 % og er uændret i forhold til ultimo maj.