Afkast

JØP månedsrapport for februar

ÅTD-afkastet i JØP lå den 28. februar på -0,3 %, et fald på 1,2 %-point i forhold til ultimo januar.

Det negative afkast skyldes primært et større kursfald på de globale aktiemarkeder, som i februar tabte tæt på 4 %. Værst gik det for sig i perioden fra den 26. januar til den 8. februar, idet de globale aktiemarkeder i denne korte periode på kun 10 handelsdage tabte ca. 8,4 %. 

Flere analytikere pegede på de kraftigt stigende amerikanske renter som den udløsende faktor. Det har vi imidlertid svært ved at få til at passe, idet stigningen i de amerikanske renter primært skyldes stigende vækstforventninger, og en sådan udvikling er normal positiv og ikke negativ for aktiemarkederne.  Det var udviklingen på finansmarkederne i 2013 et godt eksempel på. Vækstforventningerne steg gennem hele året, og derfor steg globale aktier 25 % - det bedste aktieår på denne side af finanskrisen, samtidig med at de 10-årige amerikanske renter steg 120 bp - den kraftigste rentestigning på denne side af finanskrisen.

Andre analytikere hæftede sig ved nervøsiteten for stigende amerikansk inflation, men faktum var, at markedets inflationsforventninger ikke steg nævneværdigt i perioden op til den negative korrektion på aktiemarkedet.

Vores vurdering er, at korrektionen kun i mindre grad havde afsæt i fundamentale forhold, såsom forventninger til vækst og inflation, og nok i højere grad skal tilskrives tekniske forhold, idet aktiemarkederne nok var ’overkøbt’. Forude var gået næsten to års ubrudt fremgang på aktiemarkederne, hvilket gjorde dette bullmarked til det hidtil længste i perioden siden finanskrisen, og dermed var det måske bare på tide at få renset luften.  

* Afkastet er inkl. omkostninger.

    

  

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.
Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

DKK mio.  Markedsværdi

Afkast år
 til dato

Investeringsprofil JØP 60.431 -0,3%  
       
Obligationer 23.562 2,2%  
Aktier 22.297 -3,1%  
Kreditobl. 8.527 1,5%  
Reale aktiver 9.199 1,1%  
den 30. juni på 5,0 % og er uændret i forhold til ultimo maj.