Afkast

JØP månedsrapport for november

År til dato afkastet i JØP lå den 30. november på 8,9 %, en stigning på 0,4 %-point i forhold til ultimo oktober

Afkastet på de likvide aktiver - børsnoterede aktier og obligationer samt likvide kreditobligationer - bevægede sig ligeud og bidrog således ikke til måneders positive afkast, som i stedet blev skabt via den halvårlige værdiregulering af de direkte ejede ejendomme.  

I USA kom man et stort skridt nærmere vedtagelsen af en omfattende skattepakke, idet de to kamre – senatet og huset – vedtog hver deres skattepakke,  og det er nu op til en fælles skattekomité, sammensat af politikere fra begge kamre, at strikke et kompromis sammen. Hvis det lykkes, sendes pakken tilbage til vedtagelse i kongressens to kamre, og givet den passerer, skal pakken forsynes med præsidentens underskrift, før den er endeligt vedtaget. I skrivende stund er det ambitionen at få skattepakken vedtaget inden jul.

Det faktum at skattepakken kom så langt videre i godkendelsesprocessen i november understøttede amerikanske aktier, idet der er lagt op til en lavere erhvervsbeskatning. 

    

Afkast og formuefordeling pr. 30. november 2017
  

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

DKK mio.  Markedsværdi

Afkast år
 til dato

Investeringsprofil JØP 60.431 -0,3%  
       
Obligationer 23.562 2,2%  
Aktier 22.297 -3,1%  
Kreditobl. 8.527 1,5%  
Reale aktiver 9.199 1,1%  
den 30. juni på 5,0 % og er uændret i forhold til ultimo maj.