Afkast

JØP månedsrapport for september

ÅTD-afkastet i JØP lå den 29. september på 7,2 %, en stigning på 1,0 %-point i forhold til ultimo august.

Månedens afkast blev først og fremmest drevet af nye stigninger på aktier, hvor det især var aktier fra de vestlige lande, som var i hopla. Bedst gik det for japanske og europæiske aktier, som også blev understøttet af overraskende gode nøgletal, samtidig med at de tidligere styrkelser af de respektive valutaer, yen og euro over for dollaren - tog en pause.

Selvom de amerikanske aktier ikke kunne følge med de europæiske og japanske aktier, så nåede de trods alt nye historiske højder. Den amerikanske centralbanks udmelding om at man stoppede med at geninvestere det afløb, der kom fra den store mængde af statsobligationer, man købte i årene efter finanskrisen, havde således ingen nævneværdig effekt, måske fordi den politiske ændring allerede var kommunikeret ud til markedet. Til gengæld havde det en mindre positiv effekt, at republikanerne igen satte en skattereform på den politiske agenda, samtidig med at det hjalp, at konfrontationen mellem Korea og USA ikke accelererede yderligere.

Afkastet på aktier og obligationer fra Emerging markedet tog sig til gengæld en pause, hvilket man tit ser, når amerikanske renter stiger, dollaren styrkes, nøgletallene er til den svage side, og prisen på industrimetaller falder. 

     

Afkast og formuefordeling pr. 29. september 2017
 For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

DKK mio.  Markedsværdi

Afkast år
 til dato

Investeringsprofil JØP 60.431 -0,3%  
       
Obligationer 23.562 2,2%  
Aktier 22.297 -3,1%  
Kreditobl. 8.527 1,5%  
Reale aktiver 9.199 1,1%  
den 30. juni på 5,0 % og er uændret i forhold til ultimo maj.