Investeringer

JØP's hovedformål er at sikre medlemmerne den højst mulige pension gennem et godt afkast. Det kræver en aktiv investeringspolitik, der bygger på stabilitet og fremsynethed og tager højde for både afkast, risiko og omkostninger.

JØP foretager sine investeringer efter den overordnede investeringspolitik og -retningslinjer, der vedtages af bestyrelsen en gang årligt.

JØP's medlemmer er efter omtegningerne delt op i to forskellige investeringsgrupper med hver deres investeringsprofil.

 
Afkast
Se samlet afkast og formuefordeling.
Læs mere
Hvordan investerer vi? Læs mere om investeringspolitikken.
Læs mere
Investeringerne opdeles i fire overordnede aktivklasser.
Læs mere