Sådan fastsættes din depotrente

Sådan fastsættes din depotrente

JØP vil sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast. Derfor er pensionsproduktet for størstedelen af medlemmerne i JØP ”Markedsrente med udjævning” – en tilpasset gennemsnitsrenteordning, som indeholder fordelene ved markedsrente.

Idéen er, at medlemmerne skal have en fair andel af de afkast, pensionskassen opnår. Da det er de faktiske afkast, der udjævnes, betyder det, at pensionerne både kan blive sat op og ned, hvis virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

Det er et bærende princip i JØP, at alle midlerne i pensionskassen tilhører medlemmerne og skal fordeles til dem over tid. Introduktionen af ”Markedsrente med udjævning” sætter fordelingen i system og håndterer udsving i reserverne som følge af udsving i afkastet. Ved at man over en længere periode udjævner markedsafkastene via fastsættelsen af depotrenten, kan man dermed skabe mere stabile pensioner uden at skulle omlægge til meget sikre aktiver, som har lavere afkastforventning.

Markedsrente med udjævning gælder for størstedelen af medlemmerne, dog ikke hvis du valgte at fastholde din pensionsordning ved omvalgene i 2011/12.