Depotrenter 2015

Depotrenterne for 2015 har bestyrelsen indtil videre fastsat til satserne, som du kan se i tabellen nedenfor.

Din depotrente afhænger af, hvilken kontributionsgruppe (rentegruppe) du tilhører. Hvis du har flere pensionsordninger kan de ligge i hver sin kontributionsgruppe.

Depotrenten er vist efter PAL-skat.

 

F

Afdeling 1, ej omtegnet

E

Afdeling 1, ej omtegnet

D

Afdeling 1. ej omtegnet

C

Afdeling 1, ej omtegnet

B

Afdeling 1, ej omtegnet

H

Afdeling 1, omtegnet

A

Afdeling  2

Rentespænd

3,25 - 4,25 %

2,25 - 3,25 %

1,25 - 2,25 %

0,25 - 1,25 %

0 - 0,25 %

0 %

0 %

               

Depotrente JØP Almindelig ordning og

Supplerende Alderspension

3,5 % 3,5 % 3,8 % 6,5 % 6,5 % 4,4 % 4,6 %

Depotrente JØP Ratepension

4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 %

Hvis der kommer ændringer, vil vi informere om det her på siden.